Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Elektriske Forretning AS
Juridisk navn:  Sandnes Elektriske Forretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51685700
Postboks 32 Langgata 87 Fax: 51685710
4301 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 810034882
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/15/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Øksendal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.43%
Resultat  
  
4.24%
Egenkapital  
  
-334.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.887.000 16.861.000 22.726.000 18.283.000 24.109.000
Resultat: -2.712.000 -2.832.000 273.000 -3.158.000 -3.238.000
Egenkapital: -3.028.000 1.292.000 4.123.000 3.851.000 5.008.000
Regnskap for  Sandnes Elektriske Forretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.887.000 16.861.000 22.726.000 18.283.000 24.109.000
Driftskostnader -13.395.000 -19.520.000 -22.366.000 -21.405.000 -27.073.000
Driftsresultat -2.509.000 -2.660.000 360.000 -3.122.000 -2.964.000
Finansinntekter 23.000 44.000 107.000 231.000 2.000
Finanskostnader -227.000 -216.000 -194.000 -267.000 -276.000
Finans -204.000 -172.000 -87.000 -36.000 -274.000
Resultat før skatt -2.712.000 -2.832.000 273.000 -3.158.000 -3.238.000
Skattekostnad -1.607.000 0 0 0 0
Årsresultat -4.319.000 -2.832.000 273.000 -3.158.000 -3.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 2.499.000 2.686.000 2.813.000 2.933.000
Sum omløpsmidler 2.099.000 5.091.000 8.464.000 6.001.000 9.440.000
Sum eiendeler 2.776.000 7.590.000 11.150.000 8.814.000 12.373.000
Sum opptjent egenkapital -5.928.000 -1.608.000 1.223.000 951.000 4.108.000
Sum egenkapital -3.028.000 1.292.000 4.123.000 3.851.000 5.008.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 43.000 73.000 235.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 5.782.000 6.255.000 6.954.000 4.729.000 7.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.776.000 7.590.000 11.150.000 8.815.000 12.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.869.000 16.840.000 22.714.000 18.256.000 23.977.000
Andre inntekter 17.000 21.000 12.000 26.000 131.000
Driftsinntekter 10.887.000 16.861.000 22.726.000 18.283.000 24.109.000
Varekostnad -4.111.000 -7.041.000 -9.285.000 -7.846.000 -10.281.000
Lønninger -7.681.000 -10.366.000 -11.087.000 -11.504.000 -13.872.000
Avskrivning -214.000 -219.000 -225.000 -245.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.389.000 -1.894.000 -1.769.000 -1.810.000 -2.699.000
Driftskostnader -13.395.000 -19.520.000 -22.366.000 -21.405.000 -27.073.000
Driftsresultat -2.509.000 -2.660.000 360.000 -3.122.000 -2.964.000
Finansinntekter 23.000 44.000 107.000 231.000 2.000
Finanskostnader -227.000 -216.000 -194.000 -267.000 -276.000
Finans -204.000 -172.000 -87.000 -36.000 -274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.319.000 -2.832.000 273.000 -3.158.000 -3.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.607.000 1.607.000 1.607.000 1.607.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 577.000 792.000 979.000 1.106.000 1.176.000
Sum varige driftsmidler 577.000 792.000 979.000 1.106.000 1.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000
Sum anleggsmidler 677.000 2.499.000 2.686.000 2.813.000 2.933.000
Varebeholdning 1.618.000 3.439.000 3.629.000 3.777.000 4.234.000
Kundefordringer 392.000 1.531.000 4.694.000 2.100.000 5.053.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 27.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 115.000 134.000 98.000 151.000
Sum omløpsmidler 2.099.000 5.091.000 8.464.000 6.001.000 9.440.000
Sum eiendeler 2.776.000 7.590.000 11.150.000 8.814.000 12.373.000
Sum opptjent egenkapital -5.928.000 -1.608.000 1.223.000 951.000 4.108.000
Sum egenkapital -3.028.000 1.292.000 4.123.000 3.851.000 5.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.838.000 2.539.000 2.674.000 784.000 2.246.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 43.000 73.000 235.000 291.000
Leverandørgjeld 842.000 1.379.000 1.170.000 1.269.000 1.580.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 935.000 1.000.000 1.725.000 1.264.000 1.777.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.167.000 1.337.000 1.386.000 1.411.000 1.470.000
Sum kortsiktig gjeld 5.782.000 6.255.000 6.954.000 4.729.000 7.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.776.000 7.590.000 11.150.000 8.815.000 12.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.683.000 -1.164.000 1.510.000 1.272.000 2.366.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.7 0.5 0.8
Soliditet -109.1 1 3 43.7 40.5
Resultatgrad -15.8 1.6 -17.1 -12.3
Rentedekningsgrad -11.1 -12.3 1.9 -10.8 -10.7
Gjeldsgrad -1.9 4.9 1.7 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet -89.6 -34.5 4.2 -32.8 -23.9
Signatur
31.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2020
PROKURA HVER FOR SEG
AARRESTAD JAN MARTON
PROKURA HVER FOR SEG
AARRESTAD MORTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex