Sandnes Taxi AS
Juridisk navn:  Sandnes Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661600
Postboks 1120 Larsamyrå 1 Fax: 51682770
4391 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 968861271
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/7/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.31%
Resultat  
  
-137.32%
Egenkapital  
  
-57.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.409.000 14.876.000 15.958.000 13.704.000 11.192.000
Resultat: -824.000 2.208.000 2.403.000 1.073.000 81.000
Egenkapital: 797.000 1.878.000 2.369.000 3.392.000 3.123.000
Regnskap for  Sandnes Taxi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.409.000 14.876.000 15.958.000 13.704.000 11.192.000
Driftskostnader -15.193.000 -12.140.000 -12.928.000 -12.594.000 -11.105.000
Driftsresultat 1.216.000 2.735.000 3.030.000 1.109.000 87.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 1.000 32.000
Finanskostnader -2.045.000 -532.000 -631.000 -37.000 -39.000
Finans -2.039.000 -527.000 -627.000 -36.000 -7.000
Resultat før skatt -824.000 2.208.000 2.403.000 1.073.000 81.000
Skattekostnad -257.000 -632.000 -731.000 -283.000 -23.000
Årsresultat -1.081.000 1.575.000 1.672.000 791.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 543.000 2.840.000 3.852.000 5.110.000 5.547.000
Sum omløpsmidler 15.010.000 14.744.000 14.932.000 16.513.000 14.414.000
Sum eiendeler 15.553.000 17.584.000 18.784.000 21.623.000 19.961.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 1.478.000 1.969.000 2.992.000 2.723.000
Sum egenkapital 797.000 1.878.000 2.369.000 3.392.000 3.123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.756.000 15.705.000 16.416.000 18.231.000 16.838.000
Sum gjeld og egenkapital 15.553.000 17.583.000 18.785.000 21.623.000 19.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.409.000 14.873.000 15.958.000 13.704.000 11.192.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 16.409.000 14.876.000 15.958.000 13.704.000 11.192.000
Varekostnad -6.908.000 -4.726.000 -5.162.000 -4.735.000 -2.955.000
Lønninger -4.097.000 -3.741.000 -3.942.000 -4.081.000 -3.963.000
Avskrivning -279.000 -521.000 -936.000 -993.000 -960.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.909.000 -3.152.000 -2.888.000 -2.785.000 -3.227.000
Driftskostnader -15.193.000 -12.140.000 -12.928.000 -12.594.000 -11.105.000
Driftsresultat 1.216.000 2.735.000 3.030.000 1.109.000 87.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 1.000 32.000
Finanskostnader -2.045.000 -532.000 -631.000 -37.000 -39.000
Finans -2.039.000 -527.000 -627.000 -36.000 -7.000
Konsernbidrag 0 -2.066.000 -2.695.000 -452.000 -149.000
Utbytte 0 0 0 -69.000 0
Årsresultat -1.081.000 1.575.000 1.672.000 791.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 197.000 214.000 206.000 85.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 220.000 655.000 1.456.000 2.321.000
Driftsløsøre 33.000 92.000 178.000 155.000 210.000
Sum varige driftsmidler 33.000 312.000 834.000 1.612.000 2.531.000
Sum finansielle anleggsmidler 313.000 2.313.000 2.813.000 3.413.000 3.013.000
Sum anleggsmidler 543.000 2.840.000 3.852.000 5.110.000 5.547.000
Varebeholdning 109.000 114.000 130.000 160.000 131.000
Kundefordringer 9.272.000 14.079.000 13.954.000 12.909.000 13.598.000
Andre fordringer 4.871.000 321.000 140.000 160.000 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 757.000 230.000 708.000 3.284.000 523.000
Sum omløpsmidler 15.010.000 14.744.000 14.932.000 16.513.000 14.414.000
Sum eiendeler 15.553.000 17.584.000 18.784.000 21.623.000 19.961.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 1.478.000 1.969.000 2.992.000 2.723.000
Sum egenkapital 797.000 1.878.000 2.369.000 3.392.000 3.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.848.000 8.625.000 9.160.000 11.846.000 11.174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.576.000 5.837.000 6.175.000 5.060.000 4.550.000
Betalbar skatt 240.000 24.000 0 80.000 0
Skyldig offentlige avgifter 534.000 595.000 523.000 523.000 499.000
Utbytte 0 0 0 -69.000 0
Annen kortsiktig gjeld 558.000 625.000 558.000 652.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 14.756.000 15.705.000 16.416.000 18.231.000 16.838.000
Sum gjeld og egenkapital 15.553.000 17.583.000 18.785.000 21.623.000 19.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.000 -961.000 -1.484.000 -1.718.000 -2.424.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 5.1 10.7 12.6 15.7 15.6
Resultatgrad 7.4 18.4 1 8.1 0.8
Rentedekningsgrad 0.6 5.1 4.8 3 3.1
Gjeldsgrad 18.5 8.4 6.9 5.4 5.4
Total kapitalrentabilitet 7.9 15.6 16.2 5.1 0.6
Signatur
28.04.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex