Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Taxisentral Sa
Juridisk navn:  Sandnes Taxisentral Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661600
Postboks 1120 Larsamyrå 1 Fax: 51682770
4391 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 961063108
Aksjekapital: 5.120.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/4/1949 1
Foretakstype: SA
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.41%
Resultat  
  
-1319.3%
Egenkapital  
  
-75.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.968.000 7.140.000 7.604.000 7.811.000 7.760.000
Resultat: -5.243.000 430.000 -1.239.000 577.000 -415.000
Egenkapital: 2.126.000 8.636.000 10.762.000 10.061.000 10.584.000
Regnskap for  Sandnes Taxisentral Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.968.000 7.140.000 7.604.000 7.811.000 7.760.000
Driftskostnader -12.096.000 -8.138.000 -8.598.000 -7.644.000 -8.780.000
Driftsresultat -5.129.000 -998.000 -994.000 166.000 -1.020.000
Finansinntekter 35.000 1.586.000 25.000 681.000 701.000
Finanskostnader -150.000 -157.000 -270.000 -269.000 -96.000
Finans -115.000 1.429.000 -245.000 412.000 605.000
Resultat før skatt -5.243.000 430.000 -1.239.000 577.000 -415.000
Skattekostnad 266.000 -118.000 276.000 -123.000 195.000
Årsresultat -4.977.000 312.000 -963.000 454.000 -220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.376.000 8.105.000 8.203.000 8.747.000 8.684.000
Sum omløpsmidler 418.000 5.435.000 7.527.000 9.906.000 10.306.000
Sum eiendeler 8.794.000 13.540.000 15.730.000 18.653.000 18.990.000
Sum opptjent egenkapital -3.276.000 3.536.000 3.316.000 4.501.000 4.166.000
Sum egenkapital 2.126.000 8.636.000 10.762.000 10.061.000 10.584.000
Sum langsiktig gjeld 2.760.000 3.037.000 3.302.000 6.911.000 6.808.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 1.867.000 1.665.000 1.681.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 8.794.000 13.540.000 15.729.000 18.653.000 18.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.968.000 7.140.000 7.604.000 7.811.000 7.760.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.968.000 7.140.000 7.604.000 7.811.000 7.760.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.788.000 -7.126.000 -6.343.000 -6.315.000 -6.580.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.308.000 -1.012.000 -2.255.000 -1.329.000 -2.195.000
Driftskostnader -12.096.000 -8.138.000 -8.598.000 -7.644.000 -8.780.000
Driftsresultat -5.129.000 -998.000 -994.000 166.000 -1.020.000
Finansinntekter 35.000 1.586.000 25.000 681.000 701.000
Finanskostnader -150.000 -157.000 -270.000 -269.000 -96.000
Finans -115.000 1.429.000 -245.000 412.000 605.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.977.000 312.000 -963.000 454.000 -220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 316.000 65.000 162.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 8.334.000 8.301.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.334.000 8.301.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.060.000 8.040.000 8.040.000 413.000 383.000
Sum anleggsmidler 8.376.000 8.105.000 8.203.000 8.747.000 8.684.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 0 25.000 154.000
Andre fordringer 72.000 119.000 317.000 25.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 287.000 253.000 473.000 796.000 792.000
Sum omløpsmidler 418.000 5.435.000 7.527.000 9.906.000 10.306.000
Sum eiendeler 8.794.000 13.540.000 15.730.000 18.653.000 18.990.000
Sum opptjent egenkapital -3.276.000 3.536.000 3.316.000 4.501.000 4.166.000
Sum egenkapital 2.126.000 8.636.000 10.762.000 10.061.000 10.584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 131.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.760.000 3.037.000 3.302.000 6.911.000 6.808.000
Leverandørgjeld 103.000 57.000 22.000 46.000 153.000
Betalbar skatt 0 22.000 21.000 17.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 897.000 806.000 746.000 759.000 646.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.908.000 983.000 876.000 858.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 1.867.000 1.665.000 1.681.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 8.794.000 13.540.000 15.729.000 18.653.000 18.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.490.000 3.568.000 5.862.000 8.225.000 8.707.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.9 4.5 5.9 6.4
Likviditetsgrad 2 0.1 2.9 4.5 5.9 6.5
Soliditet 24.2 63.8 68.4 53.9 55.7
Resultatgrad -73.6 -13.1 2.1 -13.1
Rentedekningsgrad -34.2 -6.4 -3.7 0.6 -3.3
Gjeldsgrad 3.1 0.6 0.5 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -57.9 4.3 -6.2 4.5 -1.7
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex