Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes & Jærbetong As
Juridisk navn:  Sandnes & Jærbetong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51685120
Bjoavegen 191 Gudmestadvegen 371 Fax: 51674566
5582 Ølensvåg 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 859365582
Aksjekapital: 140.332 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 11/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.08%
Resultat  
  
46.91%
Egenkapital  
  
31.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 303.201.000 254.620.000 243.466.000 99.552.000 85.593.000
Resultat: 28.425.000 19.349.000 19.767.000 8.520.000 4.897.000
Egenkapital: 57.379.000 43.720.000 30.845.000 17.992.000 11.843.000
Regnskap for  Sandnes & Jærbetong As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 303.201.000 254.620.000 243.466.000 99.552.000 85.593.000
Driftskostnader -274.359.000 -234.421.000 -222.840.000 -90.675.000 -80.129.000
Driftsresultat 28.841.000 20.199.000 20.626.000 8.878.000 5.463.000
Finansinntekter 212.000 153.000 237.000 91.000 84.000
Finanskostnader -628.000 -1.003.000 -1.097.000 -450.000 -650.000
Finans -416.000 -850.000 -860.000 -359.000 -566.000
Resultat før skatt 28.425.000 19.349.000 19.767.000 8.520.000 4.897.000
Skattekostnad -6.444.000 -4.574.000 -4.950.000 -2.371.000 -1.376.000
Årsresultat 21.981.000 14.775.000 14.816.000 6.149.000 3.521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.757.000 33.618.000 37.751.000 32.979.000 27.394.000
Sum omløpsmidler 97.894.000 89.944.000 74.216.000 18.556.000 15.152.000
Sum eiendeler 128.651.000 123.562.000 111.967.000 51.535.000 42.546.000
Sum opptjent egenkapital 52.682.000 39.023.000 26.148.000 17.768.000 11.619.000
Sum egenkapital 57.379.000 43.720.000 30.845.000 17.992.000 11.843.000
Sum langsiktig gjeld 20.432.000 25.492.000 30.401.000 19.721.000 14.441.000
Sum kortsiktig gjeld 50.840.000 54.349.000 50.721.000 13.823.000 16.262.000
Sum gjeld og egenkapital 128.651.000 123.561.000 111.967.000 51.536.000 42.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.137.000 248.659.000 238.535.000 97.245.000 85.056.000
Andre inntekter 14.064.000 5.962.000 4.931.000 2.307.000 537.000
Driftsinntekter 303.201.000 254.620.000 243.466.000 99.552.000 85.593.000
Varekostnad -116.803.000 -100.255.000 -97.396.000 -45.075.000 -34.645.000
Lønninger -36.335.000 -30.306.000 -29.676.000 -23.147.000 -23.322.000
Avskrivning -3.672.000 -4.736.000 -5.390.000 -7.985.000 -6.741.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.549.000 -99.124.000 -90.378.000 -14.468.000 -15.421.000
Driftskostnader -274.359.000 -234.421.000 -222.840.000 -90.675.000 -80.129.000
Driftsresultat 28.841.000 20.199.000 20.626.000 8.878.000 5.463.000
Finansinntekter 212.000 153.000 237.000 91.000 84.000
Finanskostnader -628.000 -1.003.000 -1.097.000 -450.000 -650.000
Finans -416.000 -850.000 -860.000 -359.000 -566.000
Konsernbidrag -1.322.000 -1.900.000 -3.000.000 0 0
Utbytte -7.000.000 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat 21.981.000 14.775.000 14.816.000 6.149.000 3.521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 452.000 92.000
Fast eiendom 2.129.000 2.537.000 2.965.000 10.317.000 10.321.000
Maskiner anlegg 28.177.000 30.477.000 33.794.000 21.679.000 16.281.000
Driftsløsøre 113.000 266.000 544.000 422.000 590.000
Sum varige driftsmidler 30.419.000 33.280.000 37.303.000 32.417.000 27.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 338.000 338.000 448.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 30.757.000 33.618.000 37.751.000 32.979.000 27.394.000
Varebeholdning 23.690.000 21.673.000 21.120.000 1.185.000 1.202.000
Kundefordringer 25.886.000 27.109.000 27.459.000 9.114.000 11.068.000
Andre fordringer 38.932.000 23.767.000 14.382.000 1.292.000 455.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.385.000 17.395.000 11.255.000 6.966.000 2.426.000
Sum omløpsmidler 97.894.000 89.944.000 74.216.000 18.556.000 15.152.000
Sum eiendeler 128.651.000 123.562.000 111.967.000 51.535.000 42.546.000
Sum opptjent egenkapital 52.682.000 39.023.000 26.148.000 17.768.000 11.619.000
Sum egenkapital 57.379.000 43.720.000 30.845.000 17.992.000 11.843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.087.000 1.698.000 1.090.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.432.000 25.492.000 30.401.000 19.721.000 14.441.000
Leverandørgjeld 18.177.000 34.660.000 25.027.000 5.955.000 7.542.000
Betalbar skatt 5.661.000 3.366.000 2.757.000 2.731.000 1.288.000
Skyldig offentlige avgifter 3.078.000 3.099.000 2.991.000 2.711.000 2.278.000
Utbytte -7.000.000 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 16.924.000 13.224.000 19.945.000 2.426.000 2.154.000
Sum kortsiktig gjeld 50.840.000 54.349.000 50.721.000 13.823.000 16.262.000
Sum gjeld og egenkapital 128.651.000 123.561.000 111.967.000 51.536.000 42.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.054.000 35.595.000 23.495.000 4.733.000 -1.110.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1 1.3 0.9
Soliditet 44.6 35.4 27.5 34.9 27.8
Resultatgrad 9.5 7.9 8.5 8.9 6.4
Rentedekningsgrad 45.9 20.1 18.8 19.9 8.5
Gjeldsgrad 1.2 1.8 2.6 1.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 22.6 16.5 18.6 17.4 13.0
Signatur
24.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex