Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandtangen Eiendom AS
Juridisk navn:  Sandtangen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35984760
Kjølebrøndsveien 1191 Kjølebrøndsveien 1191 Fax: 35989474
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 847192992
Aksjekapital: 2.716.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kiil sandtangen as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.02%
Resultat  
  
-18.42%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.283.000 4.284.000 4.183.000 4.104.000 4.103.000
Resultat: 1.160.000 1.422.000 1.388.000 1.114.000 1.093.000
Egenkapital: 5.268.000 5.269.000 5.181.000 6.067.000 5.873.000
Regnskap for  Sandtangen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.283.000 4.284.000 4.183.000 4.104.000 4.103.000
Driftskostnader -2.154.000 -1.984.000 -1.924.000 -2.096.000 -1.846.000
Driftsresultat 2.130.000 2.300.000 2.259.000 2.007.000 2.258.000
Finansinntekter 44.000 88.000 117.000 120.000 66.000
Finanskostnader -1.014.000 -966.000 -988.000 -1.012.000 -1.231.000
Finans -970.000 -878.000 -871.000 -892.000 -1.165.000
Resultat før skatt 1.160.000 1.422.000 1.388.000 1.114.000 1.093.000
Skattekostnad -255.000 -308.000 -315.000 -262.000 -267.000
Årsresultat 905.000 1.113.000 1.073.000 852.000 826.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.743.000 30.198.000 32.378.000 33.471.000 32.713.000
Sum omløpsmidler 734.000 986.000 857.000 181.000 192.000
Sum eiendeler 30.477.000 31.184.000 33.235.000 33.652.000 32.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.938.000 1.939.000 1.851.000 2.737.000 2.543.000
Sum egenkapital 5.268.000 5.269.000 5.181.000 6.067.000 5.873.000
Sum langsiktig gjeld 19.541.000 21.316.000 21.009.000 22.665.000 24.256.000
Sum kortsiktig gjeld 5.668.000 4.599.000 7.045.000 4.920.000 2.777.000
Sum gjeld og egenkapital 30.477.000 31.184.000 33.235.000 33.652.000 32.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.283.000 4.284.000 4.183.000 4.104.000 4.103.000
Driftsinntekter 4.283.000 4.284.000 4.183.000 4.104.000 4.103.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.053.000 -1.035.000 -1.105.000 -1.066.000 -971.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.101.000 -949.000 -819.000 -1.030.000 -875.000
Driftskostnader -2.154.000 -1.984.000 -1.924.000 -2.096.000 -1.846.000
Driftsresultat 2.130.000 2.300.000 2.259.000 2.007.000 2.258.000
Finansinntekter 44.000 88.000 117.000 120.000 66.000
Finanskostnader -1.014.000 -966.000 -988.000 -1.012.000 -1.231.000
Finans -970.000 -878.000 -871.000 -892.000 -1.165.000
Konsernbidrag -905.000 -1.025.000 -1.959.000 -658.000 -598.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 905.000 1.113.000 1.073.000 852.000 826.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.270.000 28.598.000 28.923.000 29.166.000 28.787.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 684.000 1.030.000 1.039.000 978.000
Sum varige driftsmidler 28.805.000 29.282.000 29.953.000 30.205.000 29.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 937.000 915.000 2.426.000 3.266.000 2.948.000
Sum anleggsmidler 29.743.000 30.198.000 32.378.000 33.471.000 32.713.000
Varebeholdning 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000
Kundefordringer 15.000 8.000 7.000 6.000 0
Andre fordringer 689.000 945.000 818.000 144.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 734.000 986.000 857.000 181.000 192.000
Sum eiendeler 30.477.000 31.184.000 33.235.000 33.652.000 32.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.938.000 1.939.000 1.851.000 2.737.000 2.543.000
Sum egenkapital 5.268.000 5.269.000 5.181.000 6.067.000 5.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 410.000 410.000 408.000 395.000 353.000
Gjeld til kredittinstitutt 997.000 997.000 999.000 1.015.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 19.541.000 21.316.000 21.009.000 22.665.000 24.256.000
Leverandørgjeld 641.000 167.000 187.000 240.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.994.000 1.520.000 2.586.000 1.685.000 1.317.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.035.000 1.915.000 3.273.000 1.979.000 1.161.000
Sum kortsiktig gjeld 5.668.000 4.599.000 7.045.000 4.920.000 2.777.000
Sum gjeld og egenkapital 30.477.000 31.184.000 33.235.000 33.652.000 32.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.934.000 -3.613.000 -6.188.000 -4.739.000 -2.585.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0 0.1
Soliditet 17.3 16.9 15.6 1 17.8
Resultatgrad 49.7 53.7 5 48.9 55.0
Rentedekningsgrad 2.1 2.4 2.3 2 1.9
Gjeldsgrad 4.8 4.9 5.4 4.5 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 7.7 7.1 6.3 7.1
Signatur
26.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex