Sandven & Aase Rør AS
Juridisk navn:  Sandven & Aase Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51424044
Rognevegen 7 Rognevegen 7 Fax: 51424045
4351 Kleppe 4351 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 979373368
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.89%
Resultat  
  
6.23%
Egenkapital  
  
11.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.212.000 8.820.000 7.453.000 9.852.000 11.518.000
Resultat: 1.006.000 947.000 492.000 989.000 1.530.000
Egenkapital: 343.000 308.000 308.000 304.000 310.000
Regnskap for  Sandven & Aase Rør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.212.000 8.820.000 7.453.000 9.852.000 11.518.000
Driftskostnader -7.212.000 -7.903.000 -6.952.000 -8.847.000 -9.980.000
Driftsresultat 1.000.000 917.000 500.000 1.005.000 1.539.000
Finansinntekter 10.000 36.000 6.000 5.000 15.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -14.000 -21.000 -24.000
Finans 6.000 30.000 -8.000 -16.000 -9.000
Resultat før skatt 1.006.000 947.000 492.000 989.000 1.530.000
Skattekostnad -221.000 -218.000 -118.000 -245.000 -408.000
Årsresultat 785.000 730.000 374.000 744.000 1.122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 141.000 180.000 781.000 908.000
Sum omløpsmidler 2.368.000 2.285.000 1.655.000 2.071.000 2.413.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.426.000 1.835.000 2.852.000 3.321.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 8.000 8.000 4.000 10.000
Sum egenkapital 343.000 308.000 308.000 304.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 8.000 45.000 376.000 576.000
Sum kortsiktig gjeld 2.125.000 2.110.000 1.482.000 2.172.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 2.426.000 1.835.000 2.852.000 3.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.138.000 8.748.000 7.380.000 9.760.000 11.408.000
Andre inntekter 74.000 72.000 73.000 92.000 110.000
Driftsinntekter 8.212.000 8.820.000 7.453.000 9.852.000 11.518.000
Varekostnad -2.946.000 -3.458.000 -2.766.000 -3.568.000 -4.367.000
Lønninger -2.971.000 -3.157.000 -2.666.000 -3.733.000 -3.943.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -98.000 -127.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.256.000 -1.249.000 -1.422.000 -1.419.000 -1.542.000
Driftskostnader -7.212.000 -7.903.000 -6.952.000 -8.847.000 -9.980.000
Driftsresultat 1.000.000 917.000 500.000 1.005.000 1.539.000
Finansinntekter 10.000 36.000 6.000 5.000 15.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -14.000 -21.000 -24.000
Finans 6.000 30.000 -8.000 -16.000 -9.000
Konsernbidrag -750.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -730.000 -370.000 -750.000 -1.150.000
Årsresultat 785.000 730.000 374.000 744.000 1.122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 130.000 169.000 770.000 897.000
Sum varige driftsmidler 91.000 130.000 169.000 770.000 897.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 102.000 141.000 180.000 781.000 908.000
Varebeholdning 605.000 575.000 529.000 554.000 594.000
Kundefordringer 1.614.000 1.041.000 846.000 1.074.000 1.099.000
Andre fordringer 28.000 58.000 40.000 93.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 610.000 240.000 351.000 625.000
Sum omløpsmidler 2.368.000 2.285.000 1.655.000 2.071.000 2.413.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.426.000 1.835.000 2.852.000 3.321.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 8.000 8.000 4.000 10.000
Sum egenkapital 343.000 308.000 308.000 304.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 8.000 1.000 63.000 65.000
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 8.000 45.000 376.000 576.000
Leverandørgjeld 191.000 270.000 43.000 223.000 13.000
Betalbar skatt 196.000 211.000 180.000 246.000 325.000
Skyldig offentlige avgifter 490.000 510.000 382.000 511.000 539.000
Utbytte 0 -730.000 -370.000 -750.000 -1.150.000
Annen kortsiktig gjeld 1.151.000 389.000 507.000 441.000 408.000
Sum kortsiktig gjeld 2.125.000 2.110.000 1.482.000 2.172.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 2.426.000 1.835.000 2.852.000 3.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 175.000 173.000 -101.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 13.9 12.7 16.8 10.7 9.3
Resultatgrad 12.2 10.4 6.7 10.2 13.4
Rentedekningsgrad 2 152.8 35.7 47.9 64.8
Gjeldsgrad 6.2 6.9 5 8.4 9.7
Total kapitalrentabilitet 40.9 39.3 27.6 35.4 46.8
Signatur
04.10.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex