Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandvold Eiendommer As
Juridisk navn:  Sandvold Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Osloveien 67 Osloveien 67 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 920600883
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
147.17%
Resultat  
  
136.36%
Egenkapital  
  
53.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 14.615.000 5.913.000
Resultat: 1.300.000 550.000
Egenkapital: 2.939.000 1.916.000
Regnskap for  Sandvold Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 14.615.000 5.913.000
Driftskostnader -13.196.000 -5.364.000
Driftsresultat 1.419.000 549.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -121.000 0
Finans -119.000 1.000
Resultat før skatt 1.300.000 550.000
Skattekostnad -288.000 -117.000
Årsresultat 1.011.000 433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 6.149.000 7.408.000
Sum eiendeler 6.149.000 7.408.000
Sum opptjent egenkapital 1.444.000 433.000
Sum egenkapital 2.939.000 1.916.000
Sum langsiktig gjeld 2.800.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 5.375.000
Sum gjeld og egenkapital 6.148.000 7.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.615.000 0
Andre inntekter 0 5.913.000
Driftsinntekter 14.615.000 5.913.000
Varekostnad -13.176.000 -5.363.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -1.000
Driftskostnader -13.196.000 -5.364.000
Driftsresultat 1.419.000 549.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -121.000 0
Finans -119.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.011.000 433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 850.000
Kundefordringer 0 5.913.000
Andre fordringer 4.101.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.047.000 645.000
Sum omløpsmidler 6.149.000 7.408.000
Sum eiendeler 6.149.000 7.408.000
Sum opptjent egenkapital 1.444.000 433.000
Sum egenkapital 2.939.000 1.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.800.000 117.000
Leverandørgjeld 0 5.188.000
Betalbar skatt 406.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 5.375.000
Sum gjeld og egenkapital 6.148.000 7.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.739.000 2.033.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.2
Soliditet 47.8 25.9
Resultatgrad 9.7 9.3
Rentedekningsgrad 11.7
Gjeldsgrad 1.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 23.1 7.4
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex