Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandvoll Handel As
Juridisk navn:  Sandvoll Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90263275
Fax: 53478782
5452 Sandvoll 5452 Sandvoll
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 951635200
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 18.04.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,26%
Resultat  
  
-55,42%
Egenkapital  
  
-9,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000 1.400.000
Resultat: 37.000 83.000 447.000 141.000 909.000
Egenkapital: 349.000 384.000 321.000 -1.000 -104.000
Regnskap for  Sandvoll Handel As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000 1.400.000
Driftskostnader -12.475.000 -10.402.000 -10.291.000 -5.387.000 -342.000
Driftsresultat 127.000 163.000 459.000 166.000 1.058.000
Finansinntekter 1.000 6.000 5.000 13.000 0
Finanskostnader -90.000 -86.000 -17.000 -38.000 -150.000
Finans -89.000 -80.000 -12.000 -25.000 -150.000
Resultat før skatt 37.000 83.000 447.000 141.000 909.000
Skattekostnad -20.000 -20.000 -125.000 -38.000 -15.000
Årsresultat 18.000 63.000 322.000 103.000 894.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 73.000 31.000 40.000 0
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.569.000 3.177.000 1.430.000 1.400.000
Sum eiendeler 4.503.000 3.642.000 3.208.000 1.470.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 144.000 81.000 -241.000 -344.000
Sum egenkapital 349.000 384.000 321.000 -1.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 0 0 0 1.227.000
Sum kortsiktig gjeld 4.115.000 3.257.000 2.888.000 1.471.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 4.504.000 3.641.000 3.209.000 1.470.000 1.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.591.000 10.564.000 10.747.000 5.530.000 1.400.000
Andre inntekter 11.000 1.000 3.000 24.000 0
Driftsinntekter 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000 1.400.000
Varekostnad -9.747.000 -7.381.000 -7.205.000 -3.483.000 -275.000
Lønninger -1.503.000 -1.889.000 -1.572.000 -1.060.000 0
Avskrivning -32.000 -15.000 -9.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.193.000 -1.117.000 -1.505.000 -838.000 -67.000
Driftskostnader -12.475.000 -10.402.000 -10.291.000 -5.387.000 -342.000
Driftsresultat 127.000 163.000 459.000 166.000 1.058.000
Finansinntekter 1.000 6.000 5.000 13.000 0
Finanskostnader -90.000 -86.000 -17.000 -38.000 -150.000
Finans -89.000 -80.000 -12.000 -25.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 63.000 322.000 103.000 894.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 73.000 31.000 40.000 0
Sum varige driftsmidler 103.000 73.000 31.000 40.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 73.000 31.000 40.000 0
Varebeholdning 2.830.000 1.962.000 2.150.000 595.000 0
Kundefordringer 1.197.000 1.288.000 752.000 476.000 0
Andre fordringer 185.000 218.000 185.000 169.000 1.400.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 189.000 101.000 91.000 191.000 0
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.569.000 3.177.000 1.430.000 1.400.000
Sum eiendeler 4.503.000 3.642.000 3.208.000 1.470.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 144.000 81.000 -241.000 -344.000
Sum egenkapital 349.000 384.000 321.000 -1.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 955.000 979.000 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 0 0 0 1.227.000
Leverandørgjeld 1.595.000 1.449.000 2.007.000 1.000.000 60.000
Betalbar skatt 0 57.000 125.000 38.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 465.000 283.000 238.000 100.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.100.000 490.000 518.000 334.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 4.115.000 3.257.000 2.888.000 1.471.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 4.504.000 3.641.000 3.209.000 1.470.000 1.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 312.000 289.000 -41.000 1.123.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.0 5.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.6 5.1
Soliditet 7.7 10.5 10.0 -0.1 -7.4
Resultatgrad 1.0 1.5 4.3 3.0 75.6
Rentedekningsgrad 1.4 2.0 27.3 4.7 7.1
Gjeldsgrad 11.9 8.5 9.0 -1471.0 -14.5
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.6 14.5 12.2 75.6
Signatur
04.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2013
JAN ERIK HANDELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex