Sandvoll Handel As
Juridisk navn:  Sandvoll Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53470500
C/O Trelasten As C/O Trelasten As Fax: 53470501
5452 Sandvoll 5452 Sandvoll
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 951635200
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 18.04.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,85%
Resultat  
  
78,38%
Egenkapital  
  
16,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 11.486.000 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000
Resultat: 66.000 37.000 83.000 447.000 141.000
Egenkapital: 408.000 349.000 384.000 321.000 -1.000
Regnskap for  Sandvoll Handel As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 11.486.000 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000
Driftskostnader -11.287.000 -12.475.000 -10.402.000 -10.291.000 -5.387.000
Driftsresultat 200.000 127.000 163.000 459.000 166.000
Finansinntekter 16.000 1.000 6.000 5.000 13.000
Finanskostnader -150.000 -90.000 -86.000 -17.000 -38.000
Finans -134.000 -89.000 -80.000 -12.000 -25.000
Resultat før skatt 66.000 37.000 83.000 447.000 141.000
Skattekostnad -7.000 -20.000 -20.000 -125.000 -38.000
Årsresultat 59.000 18.000 63.000 322.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 103.000 73.000 31.000 40.000
Sum omløpsmidler 5.135.000 4.400.000 3.569.000 3.177.000 1.430.000
Sum eiendeler 5.286.000 4.503.000 3.642.000 3.208.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 109.000 144.000 81.000 -241.000
Sum egenkapital 408.000 349.000 384.000 321.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 553.000 40.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.326.000 4.115.000 3.257.000 2.888.000 1.471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.287.000 4.504.000 3.641.000 3.209.000 1.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.485.000 12.591.000 10.564.000 10.747.000 5.530.000
Andre inntekter 1.000 11.000 1.000 3.000 24.000
Driftsinntekter 11.486.000 12.601.000 10.566.000 10.750.000 5.553.000
Varekostnad -8.693.000 -9.747.000 -7.381.000 -7.205.000 -3.483.000
Lønninger -1.366.000 -1.503.000 -1.889.000 -1.572.000 -1.060.000
Avskrivning -50.000 -32.000 -15.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.178.000 -1.193.000 -1.117.000 -1.505.000 -838.000
Driftskostnader -11.287.000 -12.475.000 -10.402.000 -10.291.000 -5.387.000
Driftsresultat 200.000 127.000 163.000 459.000 166.000
Finansinntekter 16.000 1.000 6.000 5.000 13.000
Finanskostnader -150.000 -90.000 -86.000 -17.000 -38.000
Finans -134.000 -89.000 -80.000 -12.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 59.000 18.000 63.000 322.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 151.000 103.000 73.000 31.000 40.000
Sum varige driftsmidler 151.000 103.000 73.000 31.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 151.000 103.000 73.000 31.000 40.000
Varebeholdning 3.557.000 2.830.000 1.962.000 2.150.000 595.000
Kundefordringer 1.239.000 1.197.000 1.288.000 752.000 476.000
Andre fordringer 308.000 185.000 218.000 185.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 189.000 101.000 91.000 191.000
Sum omløpsmidler 5.135.000 4.400.000 3.569.000 3.177.000 1.430.000
Sum eiendeler 5.286.000 4.503.000 3.642.000 3.208.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 109.000 144.000 81.000 -241.000
Sum egenkapital 408.000 349.000 384.000 321.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.178.000 955.000 979.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 553.000 40.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.493.000 1.595.000 1.449.000 2.007.000 1.000.000
Betalbar skatt 7.000 0 57.000 125.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000 465.000 283.000 238.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 570.000 1.100.000 490.000 518.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 4.326.000 4.115.000 3.257.000 2.888.000 1.471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.287.000 4.504.000 3.641.000 3.209.000 1.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 809.000 285.000 312.000 289.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Soliditet 7.7 7.7 10.5 10.0 -0.1
Resultatgrad 1.7 1.0 1.5 4.3 3.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 2.0 27.3 4.7
Gjeldsgrad 1 11.9 8.5 9.0 -1471.0
Total kapitalrentabilitet 4.1 2.8 4.6 14.5 12.2
Signatur
04.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2013
JAN ERIK HANDELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex