Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sapeg AS
Juridisk navn:  Sapeg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73533900
Kvenildmyra 9 Kvenildmyra 9 Fax: 73533902
7093 Tiller 7093 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 957406076
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/17/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Aketo As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.36%
Resultat  
  
551.74%
Egenkapital  
  
147.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.821.000 15.850.000 17.395.000 13.010.000 11.127.000
Resultat: 4.924.000 -1.090.000 1.553.000 -867.000 -1.555.000
Egenkapital: 10.965.000 4.437.000 4.775.000 3.921.000 4.983.000
Regnskap for  Sapeg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.821.000 15.850.000 17.395.000 13.010.000 11.127.000
Driftskostnader -15.824.000 -16.760.000 -15.690.000 -13.743.000 -11.955.000
Driftsresultat 4.997.000 -910.000 1.705.000 -734.000 -828.000
Finansinntekter 83.000 6.000 6.000 21.000 27.000
Finanskostnader -156.000 -186.000 -158.000 -154.000 -754.000
Finans -73.000 -180.000 -152.000 -133.000 -727.000
Resultat før skatt 4.924.000 -1.090.000 1.553.000 -867.000 -1.555.000
Skattekostnad 122.000 173.000 -1.023.000 719.000 356.000
Årsresultat 5.046.000 -917.000 531.000 -148.000 -1.200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.225.000 3.621.000 4.189.000 4.886.000 4.359.000
Sum omløpsmidler 8.942.000 5.873.000 7.242.000 5.399.000 4.110.000
Sum eiendeler 13.167.000 9.494.000 11.431.000 10.285.000 8.469.000
Sum opptjent egenkapital 7.356.000 2.310.000 3.227.000 2.696.000 3.758.000
Sum egenkapital 10.965.000 4.437.000 4.775.000 3.921.000 4.983.000
Sum langsiktig gjeld 502.000 2.315.000 1.958.000 2.150.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.701.000 2.743.000 4.698.000 4.213.000 1.360.000
Sum gjeld og egenkapital 13.168.000 9.495.000 11.431.000 10.284.000 8.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.182.000 15.901.000 17.375.000 12.798.000 10.584.000
Andre inntekter 2.640.000 -51.000 20.000 211.000 543.000
Driftsinntekter 20.821.000 15.850.000 17.395.000 13.010.000 11.127.000
Varekostnad -4.316.000 -4.460.000 -4.950.000 -3.392.000 -3.588.000
Lønninger -5.367.000 -7.508.000 -6.134.000 -6.049.000 -5.020.000
Avskrivning -642.000 -842.000 -605.000 -523.000 -465.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.499.000 -3.950.000 -3.920.000 -3.733.000 -2.882.000
Driftskostnader -15.824.000 -16.760.000 -15.690.000 -13.743.000 -11.955.000
Driftsresultat 4.997.000 -910.000 1.705.000 -734.000 -828.000
Finansinntekter 83.000 6.000 6.000 21.000 27.000
Finanskostnader -156.000 -186.000 -158.000 -154.000 -754.000
Finans -73.000 -180.000 -152.000 -133.000 -727.000
Konsernbidrag 1.482.000 579.000 323.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.046.000 -917.000 531.000 -148.000 -1.200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 385.000 698.000 1.579.000 405.000
Fast eiendom 20.000 41.000 62.000 83.000 104.000
Maskiner anlegg 3.432.000 3.196.000 3.429.000 3.205.000 3.136.000
Driftsløsøre 22.000 0 0 20.000 75.000
Sum varige driftsmidler 3.473.000 3.237.000 3.491.000 3.307.000 3.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 752.000 0 0 0 639.000
Sum anleggsmidler 4.225.000 3.621.000 4.189.000 4.886.000 4.359.000
Varebeholdning 1.851.000 1.844.000 1.698.000 1.146.000 1.112.000
Kundefordringer 2.912.000 1.486.000 2.582.000 2.752.000 1.235.000
Andre fordringer 532.000 1.040.000 2.271.000 1.191.000 1.318.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.747.000 751.000 266.000 310.000 444.000
Sum omløpsmidler 8.942.000 5.873.000 7.242.000 5.399.000 4.110.000
Sum eiendeler 13.167.000 9.494.000 11.431.000 10.285.000 8.469.000
Sum opptjent egenkapital 7.356.000 2.310.000 3.227.000 2.696.000 3.758.000
Sum egenkapital 10.965.000 4.437.000 4.775.000 3.921.000 4.983.000
Sum avsetninger til forpliktelser 296.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.180.000 1.574.000 0
Sum langsiktig gjeld 502.000 2.315.000 1.958.000 2.150.000 2.125.000
Leverandørgjeld 934.000 1.024.000 877.000 1.159.000 429.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 362.000 359.000 508.000 555.000 465.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 405.000 1.360.000 1.133.000 925.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 1.701.000 2.743.000 4.698.000 4.213.000 1.360.000
Sum gjeld og egenkapital 13.168.000 9.495.000 11.431.000 10.284.000 8.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.241.000 3.130.000 2.544.000 1.186.000 2.750.000
Likviditetsgrad 1 5.3 2.1 1.5 1 3.0
Likviditetsgrad 2 4.2 1.5 1.2 1 2.3
Soliditet 83.3 46.7 41.8 38.1 58.8
Resultatgrad 2 -5.7 9.8 -5.6 -7.4
Rentedekningsgrad 3 -4.9 10.8 -4.8 -1.1
Gjeldsgrad 0.2 1.1 1.4 1.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 38.6 -9.5 1 -6.9 -9.5
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HAARBERG IVAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex