Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sara & Cecilie As
Juridisk navn:  Sara & Cecilie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 2 Granåsen 2 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921749244
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/31/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-26.53%
Egenkapital  
  
-48.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -186.000 -147.000
Egenkapital: 197.000 383.000
Regnskap for  Sara & Cecilie As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -181.000 -146.000
Driftsresultat -181.000 -147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Resultat før skatt -186.000 -147.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -186.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 697.000 392.000
Sum eiendeler 697.000 392.000
Sum opptjent egenkapital -333.000 -147.000
Sum egenkapital 197.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad -2.000 0
Lønninger -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -145.000
Driftskostnader -181.000 -146.000
Driftsresultat -181.000 -147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -186.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 527.000 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 170.000 392.000
Sum omløpsmidler 697.000 392.000
Sum eiendeler 697.000 392.000
Sum opptjent egenkapital -333.000 -147.000
Sum egenkapital 197.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 0
Leverandørgjeld 0 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 697.000 384.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 0 4
Soliditet 28.3 9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -36.2
Gjeldsgrad 2.5 0
Total kapitalrentabilitet -37.6
Signatur
09.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex