Sartor Vvs AS
Juridisk navn:  Sartor Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56312990
Postboks 230 Idrettsvegen 51A Fax: 56312991
5342 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 977494893
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.19%
Resultat  
  
32.7%
Egenkapital  
  
13.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.319.000 44.892.000 37.971.000 37.305.000 33.209.000
Resultat: 3.360.000 2.532.000 1.731.000 2.708.000 2.583.000
Egenkapital: 4.782.000 4.201.000 4.023.000 3.708.000 3.129.000
Regnskap for  Sartor Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.319.000 44.892.000 37.971.000 37.305.000 33.209.000
Driftskostnader -36.972.000 -42.384.000 -36.231.000 -34.658.000 -30.720.000
Driftsresultat 3.347.000 2.508.000 1.739.000 2.647.000 2.490.000
Finansinntekter 13.000 16.000 9.000 36.000 98.000
Finanskostnader -1.000 7.000 -18.000 26.000 -5.000
Finans 12.000 23.000 -9.000 62.000 93.000
Resultat før skatt 3.360.000 2.532.000 1.731.000 2.708.000 2.583.000
Skattekostnad -779.000 -553.000 -416.000 -629.000 -639.000
Årsresultat 2.581.000 1.978.000 1.315.000 2.079.000 1.944.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 110.000 100.000 46.000 90.000
Sum omløpsmidler 12.081.000 12.846.000 12.505.000 10.116.000 9.419.000
Sum eiendeler 12.488.000 12.956.000 12.605.000 10.162.000 9.509.000
Sum opptjent egenkapital 4.632.000 4.051.000 3.873.000 3.558.000 2.979.000
Sum egenkapital 4.782.000 4.201.000 4.023.000 3.708.000 3.129.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 1.397.000 844.000 428.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.509.000 7.357.000 7.739.000 6.026.000 6.380.000
Sum gjeld og egenkapital 12.488.000 12.955.000 12.606.000 10.162.000 9.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.169.000 44.834.000 37.971.000 37.305.000 33.201.000
Andre inntekter 151.000 58.000 0 0 8.000
Driftsinntekter 40.319.000 44.892.000 37.971.000 37.305.000 33.209.000
Varekostnad -20.637.000 -24.756.000 -19.750.000 -18.431.000 -16.375.000
Lønninger -12.906.000 -14.060.000 -12.941.000 -12.984.000 -11.343.000
Avskrivning -73.000 -41.000 -18.000 -61.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.356.000 -3.527.000 -3.522.000 -3.182.000 -2.910.000
Driftskostnader -36.972.000 -42.384.000 -36.231.000 -34.658.000 -30.720.000
Driftsresultat 3.347.000 2.508.000 1.739.000 2.647.000 2.490.000
Finansinntekter 13.000 16.000 9.000 36.000 98.000
Finanskostnader -1.000 7.000 -18.000 26.000 -5.000
Finans 12.000 23.000 -9.000 62.000 93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.800.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.900.000
Årsresultat 2.581.000 1.978.000 1.315.000 2.079.000 1.944.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 407.000 110.000 100.000 46.000 90.000
Sum varige driftsmidler 407.000 110.000 100.000 46.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 407.000 110.000 100.000 46.000 90.000
Varebeholdning 633.000 641.000 520.000 384.000 394.000
Kundefordringer 3.585.000 7.614.000 9.328.000 5.668.000 4.932.000
Andre fordringer 380.000 592.000 534.000 267.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.483.000 3.998.000 2.124.000 3.797.000 3.885.000
Sum omløpsmidler 12.081.000 12.846.000 12.505.000 10.116.000 9.419.000
Sum eiendeler 12.488.000 12.956.000 12.605.000 10.162.000 9.509.000
Sum opptjent egenkapital 4.632.000 4.051.000 3.873.000 3.558.000 2.979.000
Sum egenkapital 4.782.000 4.201.000 4.023.000 3.708.000 3.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 197.000 1.397.000 844.000 428.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 197.000 1.397.000 844.000 428.000 0
Leverandørgjeld 362.000 1.511.000 613.000 902.000 1.130.000
Betalbar skatt 1.979.000 0 0 201.000 639.000
Skyldig offentlige avgifter 1.345.000 2.087.000 1.757.000 1.877.000 1.299.000
Utbytte -2.000.000 -1.800.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.823.000 1.959.000 4.369.000 1.546.000 1.411.000
Sum kortsiktig gjeld 7.509.000 7.357.000 7.739.000 6.026.000 6.380.000
Sum gjeld og egenkapital 12.488.000 12.955.000 12.606.000 10.162.000 9.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.572.000 5.489.000 4.766.000 4.090.000 3.039.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5
Soliditet 38.3 32.4 31.9 36.5 32.9
Resultatgrad 8.3 5.6 4.6 7.1 7.5
Rentedekningsgrad 3 -358.3 96.6 -103.2 517.6
Gjeldsgrad 1.6 2.1 2.1 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 26.9 19.5 13.9 26.4 27.2
Signatur
19.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex