Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Satina AS
Juridisk navn:  Satina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92408720
Drammensveien 46 Drammensv 46 Fax:
0271 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966898852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.36%
Resultat  
  
-2000%
Egenkapital  
  
-20.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.000 56.000 123.000 459.000 465.000
Resultat: -19.000 1.000 8.000 13.000 -16.000
Egenkapital: 73.000 92.000 91.000 83.000 70.000
Regnskap for  Satina AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.000 56.000 123.000 459.000 465.000
Driftskostnader -58.000 -54.000 -113.000 -434.000 -479.000
Driftsresultat -18.000 3.000 10.000 25.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -12.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -12.000 -2.000
Resultat før skatt -19.000 1.000 8.000 13.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 1.000 8.000 13.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 98.000 100.000 105.000 174.000 118.000
Sum eiendeler 98.000 100.000 105.000 174.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -8.000 -9.000 -17.000 -30.000
Sum egenkapital 73.000 92.000 91.000 83.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 8.000 14.000 91.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 100.000 105.000 174.000 119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 56.000 123.000 459.000 465.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 39.000 56.000 123.000 459.000 465.000
Varekostnad 0 0 56.000 -25.000 -17.000
Lønninger -20.000 -19.000 -106.000 -338.000 -413.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -35.000 -63.000 -71.000 -49.000
Driftskostnader -58.000 -54.000 -113.000 -434.000 -479.000
Driftsresultat -18.000 3.000 10.000 25.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -12.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -12.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 1.000 8.000 13.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -5.000 71.000 13.000
Andre fordringer 56.000 56.000 70.000 14.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 44.000 40.000 89.000 57.000
Sum omløpsmidler 98.000 100.000 105.000 174.000 118.000
Sum eiendeler 98.000 100.000 105.000 174.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -8.000 -9.000 -17.000 -30.000
Sum egenkapital 73.000 92.000 91.000 83.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 4.000 61.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 2.000 5.000 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 8.000 14.000 91.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 100.000 105.000 174.000 119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 92.000 91.000 83.000 69.000
Likviditetsgrad 1 3.9 12.5 7.5 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 3.9 12.5 7.5 2.0 2.5
Soliditet 74.5 9 86.7 47.7 58.8
Resultatgrad -46.2 5.4 8.1 5.4 -3.0
Rentedekningsgrad 3 5 2.1 -7.0
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.4 3 9.5 14.4 -11.8
Signatur
05.10.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex