Sauafjellet Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Sauafjellet Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97649914
Postboks 420 Skoge Fax:
5501 Haugesund 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 994490710
Aksjekapital: 124.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.99%
Resultat  
  
-80.33%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.332.000 16.495.000 14.788.000 14.753.000 14.019.000
Resultat: 358.000 1.820.000 134.000 1.955.000 1.129.000
Egenkapital: 6.336.000 6.058.000 100.000 4.587.000 3.131.000
Regnskap for  Sauafjellet Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.332.000 16.495.000 14.788.000 14.753.000 14.019.000
Driftskostnader -15.518.000 -14.150.000 -14.105.000 -12.235.000 -12.318.000
Driftsresultat 814.000 2.344.000 683.000 2.518.000 1.700.000
Finansinntekter 71.000 14.000 7.000 9.000 20.000
Finanskostnader -527.000 -539.000 -557.000 -571.000 -591.000
Finans -456.000 -525.000 -550.000 -562.000 -571.000
Resultat før skatt 358.000 1.820.000 134.000 1.955.000 1.129.000
Skattekostnad -79.000 -436.000 -47.000 -500.000 -322.000
Årsresultat 279.000 1.383.000 87.000 1.456.000 807.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.151.000 17.838.000 18.546.000 19.253.000 19.962.000
Sum omløpsmidler 12.773.000 12.441.000 10.408.000 10.381.000 8.633.000
Sum eiendeler 29.924.000 30.279.000 28.954.000 29.634.000 28.595.000
Sum opptjent egenkapital 1.662.000 1.383.000 0 4.487.000 3.031.000
Sum egenkapital 6.336.000 6.058.000 100.000 4.587.000 3.131.000
Sum langsiktig gjeld 20.161.000 20.808.000 21.434.000 22.043.000 22.638.000
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 3.414.000 7.419.000 3.004.000 2.826.000
Sum gjeld og egenkapital 29.924.000 30.279.000 28.953.000 29.634.000 28.595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.332.000 16.484.000 14.682.000 14.753.000 14.017.000
Andre inntekter 0 10.000 107.000 0 2.000
Driftsinntekter 16.332.000 16.495.000 14.788.000 14.753.000 14.019.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.379.000 -11.284.000 -11.088.000 -9.901.000 -9.803.000
Avskrivning -773.000 -773.000 -773.000 -773.000 -773.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.366.000 -2.093.000 -2.244.000 -1.561.000 -1.742.000
Driftskostnader -15.518.000 -14.150.000 -14.105.000 -12.235.000 -12.318.000
Driftsresultat 814.000 2.344.000 683.000 2.518.000 1.700.000
Finansinntekter 71.000 14.000 7.000 9.000 20.000
Finanskostnader -527.000 -539.000 -557.000 -571.000 -591.000
Finans -456.000 -525.000 -550.000 -562.000 -571.000
Konsernbidrag 0 0 -4.574.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 1.383.000 87.000 1.456.000 807.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 484.000 398.000 332.000 266.000 202.000
Fast eiendom 16.667.000 17.440.000 18.214.000 18.987.000 19.760.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.667.000 17.440.000 18.214.000 18.987.000 19.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.151.000 17.838.000 18.546.000 19.253.000 19.962.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.301.000 11.488.000 10.054.000 10.019.000 8.266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 954.000 354.000 362.000 367.000
Sum omløpsmidler 12.773.000 12.441.000 10.408.000 10.381.000 8.633.000
Sum eiendeler 29.924.000 30.279.000 28.954.000 29.634.000 28.595.000
Sum opptjent egenkapital 1.662.000 1.383.000 0 4.487.000 3.031.000
Sum egenkapital 6.336.000 6.058.000 100.000 4.587.000 3.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 387.000 343.000 296.000 248.000 204.000
Gjeld til kredittinstitutt 115.000 113.000 4.687.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.161.000 20.808.000 21.434.000 22.043.000 22.638.000
Leverandørgjeld 877.000 713.000 613.000 518.000 537.000
Betalbar skatt 165.000 502.000 0 563.000 372.000
Skyldig offentlige avgifter 1.018.000 148.000 154.000 144.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.252.000 1.938.000 1.966.000 1.778.000 1.789.000
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 3.414.000 7.419.000 3.004.000 2.826.000
Sum gjeld og egenkapital 29.924.000 30.279.000 28.953.000 29.634.000 28.595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.346.000 9.027.000 2.989.000 7.377.000 5.807.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.6 1.4 3.5 3.1
Likviditetsgrad 2 3.7 3.6 1.4 3.5 3.1
Soliditet 21.2 2 0.3 15.5 10.9
Resultatgrad 5 14.2 4.6 17.1 12.1
Rentedekningsgrad 1.5 4.3 1.2 4.4 2.9
Gjeldsgrad 3.7 4 288.5 5.5 8.1
Total kapitalrentabilitet 3 7.8 2.4 8.5 6.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex