Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sauda Varme & Bad AS
Juridisk navn:  Sauda Varme & Bad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52785440
Nesøyra 20 Nesøyra 20 Fax: 52781531
4208 Saudasjøen 4208 Saudasjøen
Fylke: Kommune:
Rogaland Sauda
Org.nr: 987663901
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Sørland Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.03%
Resultat  
  
254.51%
Egenkapital  
  
56.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 12.347.000 12.343.000 11.283.000 10.997.000 11.666.000
Resultat: 865.000 244.000 -54.000 166.000 478.000
Egenkapital: 1.902.000 1.216.000 1.131.000 1.185.000 1.020.000
Regnskap for  Sauda Varme & Bad AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 12.347.000 12.343.000 11.283.000 10.997.000 11.666.000
Driftskostnader -11.452.000 -12.074.000 -11.290.000 -10.969.000 -11.117.000
Driftsresultat 896.000 269.000 -8.000 28.000 550.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 202.000 3.000
Finanskostnader -32.000 -26.000 -48.000 -64.000 -75.000
Finans -30.000 -26.000 -47.000 138.000 -72.000
Resultat før skatt 865.000 244.000 -54.000 166.000 478.000
Skattekostnad -180.000 -87.000 0 0 -135.000
Årsresultat 686.000 156.000 -54.000 166.000 343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 451.000 409.000 482.000 871.000
Sum omløpsmidler 5.177.000 3.648.000 3.022.000 3.190.000 4.244.000
Sum eiendeler 5.704.000 4.099.000 3.431.000 3.672.000 5.115.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 1.016.000 931.000 985.000 820.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.216.000 1.131.000 1.185.000 1.020.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 252.000 288.000 273.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 3.456.000 2.631.000 2.012.000 2.213.000 3.585.000
Sum gjeld og egenkapital 5.704.000 4.099.000 3.431.000 3.671.000 5.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.214.000 12.330.000 11.279.000 10.844.000 11.687.000
Andre inntekter 134.000 14.000 5.000 152.000 -21.000
Driftsinntekter 12.347.000 12.343.000 11.283.000 10.997.000 11.666.000
Varekostnad -5.228.000 -5.662.000 -5.723.000 -5.073.000 -5.572.000
Lønninger -4.595.000 -4.770.000 -3.926.000 -4.082.000 -3.864.000
Avskrivning -78.000 -94.000 -72.000 -132.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.551.000 -1.548.000 -1.569.000 -1.682.000 -1.533.000
Driftskostnader -11.452.000 -12.074.000 -11.290.000 -10.969.000 -11.117.000
Driftsresultat 896.000 269.000 -8.000 28.000 550.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 202.000 3.000
Finanskostnader -32.000 -26.000 -48.000 -64.000 -75.000
Finans -30.000 -26.000 -47.000 138.000 -72.000
Konsernbidrag 0 -71.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Årsresultat 686.000 156.000 -54.000 166.000 343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 28.000 28.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 321.000 245.000 175.000 247.000 237.000
Sum varige driftsmidler 321.000 245.000 175.000 247.000 237.000
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 606.000
Sum anleggsmidler 527.000 451.000 409.000 482.000 871.000
Varebeholdning 1.546.000 1.537.000 1.541.000 1.653.000 1.449.000
Kundefordringer 1.498.000 808.000 682.000 769.000 2.195.000
Andre fordringer 480.000 439.000 368.000 603.000 532.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.652.000 864.000 431.000 165.000 50.000
Sum omløpsmidler 5.177.000 3.648.000 3.022.000 3.190.000 4.244.000
Sum eiendeler 5.704.000 4.099.000 3.431.000 3.672.000 5.115.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 1.016.000 931.000 985.000 820.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.216.000 1.131.000 1.185.000 1.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 155.000 979.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 252.000 288.000 273.000 511.000
Leverandørgjeld 1.361.000 707.000 451.000 805.000 1.057.000
Betalbar skatt 180.000 35.000 0 0 109.000
Skyldig offentlige avgifter 742.000 636.000 464.000 490.000 512.000
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.173.000 1.253.000 1.097.000 764.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 3.456.000 2.631.000 2.012.000 2.213.000 3.585.000
Sum gjeld og egenkapital 5.704.000 4.099.000 3.431.000 3.671.000 5.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.721.000 1.017.000 1.010.000 977.000 659.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 33.3 29.7 33.0 32.3 19.9
Resultatgrad 7.3 2.2 -0.1 0.3 4.7
Rentedekningsgrad 2 10.3 -0.1 3.6 7.4
Gjeldsgrad 2 2.4 2.0 2.1 4.0
Total kapitalrentabilitet 15.7 6.6 -0.2 6.3 10.8
Signatur
15.10.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex