Savicon As
Juridisk navn:  Savicon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35901111
Mørtelverksbakken 19 Skauenvegen 23 Fax:
0580 Oslo 3746 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 988896888
Aksjekapital: 175.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Alt Innen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.36%
Resultat  
  
-20.91%
Egenkapital  
  
22.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.770.000 14.706.000 13.052.000 9.106.000 5.568.000
Resultat: 1.339.000 1.693.000 1.741.000 1.534.000 1.079.000
Egenkapital: 5.947.000 4.851.000 3.543.000 2.216.000 1.063.000
Regnskap for  Savicon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.770.000 14.706.000 13.052.000 9.106.000 5.568.000
Driftskostnader -12.165.000 -12.870.000 -11.139.000 -7.533.000 -4.414.000
Driftsresultat 1.605.000 1.836.000 1.914.000 1.573.000 1.153.000
Finansinntekter 8.000 13.000 30.000 31.000 0
Finanskostnader -274.000 -157.000 -202.000 -71.000 -74.000
Finans -266.000 -144.000 -172.000 -40.000 -74.000
Resultat før skatt 1.339.000 1.693.000 1.741.000 1.534.000 1.079.000
Skattekostnad -242.000 -385.000 -414.000 -382.000 -286.000
Årsresultat 1.096.000 1.308.000 1.327.000 1.152.000 794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.076.000 3.459.000 3.807.000 1.202.000 1.095.000
Sum omløpsmidler 4.117.000 5.160.000 5.629.000 3.981.000 2.233.000
Sum eiendeler 13.193.000 8.619.000 9.436.000 5.183.000 3.328.000
Sum opptjent egenkapital 5.755.000 4.659.000 3.351.000 2.024.000 872.000
Sum egenkapital 5.947.000 4.851.000 3.543.000 2.216.000 1.063.000
Sum langsiktig gjeld 5.050.000 1.483.000 2.821.000 592.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 2.197.000 2.286.000 3.073.000 2.375.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 13.194.000 8.620.000 9.437.000 5.183.000 3.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.260.000 14.706.000 13.189.000 8.743.000 5.568.000
Andre inntekter 510.000 0 -137.000 363.000 0
Driftsinntekter 13.770.000 14.706.000 13.052.000 9.106.000 5.568.000
Varekostnad -4.809.000 -5.142.000 -6.029.000 -2.984.000 -2.028.000
Lønninger -3.030.000 -3.467.000 -1.736.000 -1.651.000 -792.000
Avskrivning -473.000 -678.000 -447.000 -179.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.726.000 -3.521.000 -2.999.000 -2.881.000 -1.554.000
Driftskostnader -12.165.000 -12.870.000 -11.139.000 -7.533.000 -4.414.000
Driftsresultat 1.605.000 1.836.000 1.914.000 1.573.000 1.153.000
Finansinntekter 8.000 13.000 30.000 31.000 0
Finanskostnader -274.000 -157.000 -202.000 -71.000 -74.000
Finans -266.000 -144.000 -172.000 -40.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.096.000 1.308.000 1.327.000 1.152.000 794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.076.000 3.415.000 3.763.000 1.183.000 1.080.000
Driftsløsøre 0 44.000 44.000 20.000 15.000
Sum varige driftsmidler 9.076.000 3.459.000 3.807.000 1.202.000 1.095.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.076.000 3.459.000 3.807.000 1.202.000 1.095.000
Varebeholdning 269.000 396.000 439.000 367.000 205.000
Kundefordringer 961.000 1.385.000 1.742.000 1.173.000 743.000
Andre fordringer 691.000 1.381.000 1.280.000 549.000 515.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.196.000 1.999.000 2.169.000 1.892.000 770.000
Sum omløpsmidler 4.117.000 5.160.000 5.629.000 3.981.000 2.233.000
Sum eiendeler 13.193.000 8.619.000 9.436.000 5.183.000 3.328.000
Sum opptjent egenkapital 5.755.000 4.659.000 3.351.000 2.024.000 872.000
Sum egenkapital 5.947.000 4.851.000 3.543.000 2.216.000 1.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 290.000 102.000 114.000 58.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.050.000 1.483.000 2.821.000 592.000 721.000
Leverandørgjeld 475.000 447.000 443.000 380.000 131.000
Betalbar skatt 54.000 398.000 358.000 398.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 1.051.000 783.000 1.272.000 519.000 454.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 617.000 658.000 1.000.000 1.077.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 2.197.000 2.286.000 3.073.000 2.375.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 13.194.000 8.620.000 9.437.000 5.183.000 3.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.920.000 2.874.000 2.556.000 1.606.000 690.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 1.8 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.7 1.5 1.4
Soliditet 45.1 56.3 37.5 42.8 32.0
Resultatgrad 11.7 12.5 14.7 17.3 20.7
Rentedekningsgrad 5.9 11.7 9.5 22.2 15.6
Gjeldsgrad 1.2 0.8 1.7 1.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 21.5 20.6 30.9 34.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
SANDHÅLAND ODD ARNE
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
LANDSVERK DAVID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex