Sbh Holding AS
Juridisk navn:  Sbh Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22128110
Skøyenveien 15A Skøyenveien 15A Fax: 22442417
0375 Oslo 375 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987039574
Aksjekapital: 512.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Cbk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
299.79%
Egenkapital  
  
25.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 21.413.000 5.356.000 13.662.000 6.895.000 6.196.000
Egenkapital: 61.538.000 49.085.000 48.849.000 40.307.000 36.995.000
Regnskap for  Sbh Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -597.000 -609.000 -622.000 -609.000 -554.000
Driftsresultat -597.000 -608.000 -622.000 -609.000 -554.000
Finansinntekter 22.396.000 6.518.000 14.343.000 7.822.000 6.825.000
Finanskostnader -386.000 -554.000 -59.000 -318.000 -75.000
Finans 22.010.000 5.964.000 14.284.000 7.504.000 6.750.000
Resultat før skatt 21.413.000 5.356.000 13.662.000 6.895.000 6.196.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.413.000 5.356.000 13.662.000 6.895.000 6.196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.986.000 51.544.000 51.623.000 43.745.000 40.778.000
Sum omløpsmidler 44.362.000 4.552.000 4.474.000 2.237.000 1.573.000
Sum eiendeler 69.348.000 56.096.000 56.097.000 45.982.000 42.351.000
Sum opptjent egenkapital 55.312.000 42.859.000 42.623.000 34.081.000 30.770.000
Sum egenkapital 61.538.000 49.085.000 48.849.000 40.307.000 36.995.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.557.000 1.787.000 2.033.000 2.271.000
Sum kortsiktig gjeld 6.483.000 5.454.000 5.462.000 3.643.000 3.085.000
Sum gjeld og egenkapital 69.347.000 56.095.000 56.097.000 45.982.000 42.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -484.000 -478.000 -469.000 -446.000 -417.000
Avskrivning 0 -35.000 -40.000 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -96.000 -113.000 -123.000 -97.000
Driftskostnader -597.000 -609.000 -622.000 -609.000 -554.000
Driftsresultat -597.000 -608.000 -622.000 -609.000 -554.000
Finansinntekter 22.396.000 6.518.000 14.343.000 7.822.000 6.825.000
Finanskostnader -386.000 -554.000 -59.000 -318.000 -75.000
Finans 22.010.000 5.964.000 14.284.000 7.504.000 6.750.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.960.000 -5.120.000 -5.120.000 -3.584.000 -3.000.000
Årsresultat 21.413.000 5.356.000 13.662.000 6.895.000 6.196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 35.000 75.000 115.000
Sum varige driftsmidler 0 0 35.000 75.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.986.000 51.544.000 51.588.000 43.671.000 40.664.000
Sum anleggsmidler 24.986.000 51.544.000 51.623.000 43.745.000 40.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 1.131.000 885.000 50.000 136.000
Sum investeringer 43.946.000 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 3.291.000 3.484.000 2.093.000 1.437.000
Sum omløpsmidler 44.362.000 4.552.000 4.474.000 2.237.000 1.573.000
Sum eiendeler 69.348.000 56.096.000 56.097.000 45.982.000 42.351.000
Sum opptjent egenkapital 55.312.000 42.859.000 42.623.000 34.081.000 30.770.000
Sum egenkapital 61.538.000 49.085.000 48.849.000 40.307.000 36.995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.557.000 1.787.000 2.033.000 2.271.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 41.000 45.000 14.000 36.000
Utbytte -8.960.000 -5.120.000 -5.120.000 -3.584.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 42.000 293.000 297.000 45.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 6.483.000 5.454.000 5.462.000 3.643.000 3.085.000
Sum gjeld og egenkapital 69.347.000 56.095.000 56.097.000 45.982.000 42.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.879.000 -902.000 -988.000 -1.406.000 -1.512.000
Likviditetsgrad 1 6.8 0.8 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 6.8 0.8 0.8 0.6 0.6
Soliditet 88.7 87.5 87.1 87.7 87.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5 -1.1 -10.5 -1.9 83.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 31.4 10.5 24.5 15.7 14.8
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex