Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sbk Eiendom As
Juridisk navn:  Sbk Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 51 Sjukenesstranda 51 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 921461526
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Uhlen Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 46.000
Regnskap for  Sbk Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 3.987.000
Sum eiendeler 3.988.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 46.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.942.000
Sum gjeld og egenkapital 3.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning 3.974.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 3.987.000
Sum eiendeler 3.988.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.942.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.942.000
Sum gjeld og egenkapital 3.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 85.7
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex