Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sbn Eiendom & Finans AS
Juridisk navn:  Sbn Eiendom & Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70150705
Postboks 9189 Vegsund Kildehaugen 1 Fax: 70153922
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 988118338
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.05%
Resultat  
  
-149.3%
Egenkapital  
  
-8.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 672.000 1.140.000 1.006.000 1.657.000 1.721.000
Resultat: -105.000 213.000 -217.000 244.000 -28.000
Egenkapital: 1.176.000 1.281.000 1.168.000 1.420.000 1.344.000
Regnskap for  Sbn Eiendom & Finans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 672.000 1.140.000 1.006.000 1.657.000 1.721.000
Driftskostnader -770.000 -906.000 -1.221.000 -1.414.000 -1.757.000
Driftsresultat -98.000 234.000 -215.000 243.000 -36.000
Finansinntekter -5.000 -20.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 0
Finans -7.000 -21.000 -2.000 1.000 8.000
Resultat før skatt -105.000 213.000 -217.000 244.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 -35.000 -69.000 8.000
Årsresultat -105.000 213.000 -252.000 176.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 538.000 580.000 476.000 362.000 665.000
Sum omløpsmidler 699.000 790.000 823.000 1.410.000 836.000
Sum eiendeler 1.237.000 1.370.000 1.299.000 1.772.000 1.501.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.179.000 1.066.000 1.318.000 1.242.000
Sum egenkapital 1.176.000 1.281.000 1.168.000 1.420.000 1.344.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 89.000 131.000 352.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.237.000 1.370.000 1.299.000 1.772.000 1.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 385.000 761.000 878.000 1.382.000 1.498.000
Andre inntekter 287.000 379.000 128.000 275.000 223.000
Driftsinntekter 672.000 1.140.000 1.006.000 1.657.000 1.721.000
Varekostnad 0 -18.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -16.000 -84.000 -84.000
Avskrivning -140.000 -130.000 -139.000 -166.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -630.000 -758.000 -1.066.000 -1.164.000 -1.488.000
Driftskostnader -770.000 -906.000 -1.221.000 -1.414.000 -1.757.000
Driftsresultat -98.000 234.000 -215.000 243.000 -36.000
Finansinntekter -5.000 -20.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 0
Finans -7.000 -21.000 -2.000 1.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat -105.000 213.000 -252.000 176.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 35.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 480.000 376.000 227.000 330.000
Sum varige driftsmidler 387.000 480.000 376.000 227.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 100.000 100.000 100.000 310.000
Sum anleggsmidler 538.000 580.000 476.000 362.000 665.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 130.000 2.000 515.000 98.000
Andre fordringer 106.000 147.000 282.000 404.000 478.000
Sum investeringer 23.000 30.000 0 0 0
Kasse, bank 528.000 483.000 539.000 490.000 260.000
Sum omløpsmidler 699.000 790.000 823.000 1.410.000 836.000
Sum eiendeler 1.237.000 1.370.000 1.299.000 1.772.000 1.501.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.179.000 1.066.000 1.318.000 1.242.000
Sum egenkapital 1.176.000 1.281.000 1.168.000 1.420.000 1.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 84.000 80.000 113.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 79.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 0 4.000 16.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 51.000 56.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 89.000 131.000 352.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.237.000 1.370.000 1.299.000 1.772.000 1.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 638.000 701.000 692.000 1.058.000 679.000
Likviditetsgrad 1 11.5 8.9 6.3 4.0 5.3
Likviditetsgrad 2 11.5 8.9 6.3 4.1 5.4
Soliditet 95.1 93.5 89.9 80.1 89.5
Resultatgrad -14.6 20.5 -21.4 14.7 -2.1
Rentedekningsgrad - 2 -71.7 245.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.3 15.6 -16.5 13.8 -1.9
Signatur
15.09.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.09.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex