Sbs Recruitment Ltd
Juridisk navn:  Sbs Recruitment Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1899 Lade Magnus Barfots Veg 27 Fax:
7440 Trondheim 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989439111
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/27/2006
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -3.000 0 0
Egenkapital: -2.000 0 0
Regnskap for  Sbs Recruitment Ltd
Resultat 2010 2009 2008
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -3.000 0 0
Driftsresultat -3.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 0 0
Skattekostnad 1.000 0 0
Årsresultat -2.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 1.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital -2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.000 0 0
Driftskostnader -3.000 0 0
Driftsresultat -3.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 1.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital -2.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 0 0
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.0 0.0
Soliditet -200.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5
Total kapitalrentabilitet -300.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex