Scan Modul Norway As
Juridisk navn:  Scan Modul Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Azets Insight AS Postboks 342 Sentrum c/o Azets Insight AS Drammensveien 151 Fax:
0101 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914080428
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/4/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.48%
Resultat  
  
-9.53%
Egenkapital  
  
23.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.907.000 7.892.000 6.331.000 5.659.000 5.967.000
Resultat: 408.000 451.000 479.000 395.000 411.000
Egenkapital: 1.656.000 1.337.000 990.000 626.000 330.000
Regnskap for  Scan Modul Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.907.000 7.892.000 6.331.000 5.659.000 5.967.000
Driftskostnader -6.499.000 -7.061.000 -6.003.000 -5.264.000 -5.534.000
Driftsresultat 408.000 831.000 328.000 395.000 433.000
Finansinntekter 0 3.000 160.000 0 20.000
Finanskostnader 0 -382.000 -10.000 0 -42.000
Finans 0 -379.000 150.000 0 -22.000
Resultat før skatt 408.000 451.000 479.000 395.000 411.000
Skattekostnad -90.000 -104.000 -115.000 -99.000 -111.000
Årsresultat 318.000 347.000 364.000 296.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Sum eiendeler 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 1.626.000 1.307.000 960.000 596.000 300.000
Sum egenkapital 1.656.000 1.337.000 990.000 626.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 621.000 4.232.000 533.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.907.000 7.892.000 6.331.000 5.659.000 5.967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.907.000 7.892.000 6.331.000 5.659.000 5.967.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 0
Lønninger -2.406.000 -2.648.000 -2.211.000 -2.067.000 -2.300.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.093.000 -4.412.000 -3.792.000 -3.197.000 -3.234.000
Driftskostnader -6.499.000 -7.061.000 -6.003.000 -5.264.000 -5.534.000
Driftsresultat 408.000 831.000 328.000 395.000 433.000
Finansinntekter 0 3.000 160.000 0 20.000
Finanskostnader 0 -382.000 -10.000 0 -42.000
Finans 0 -379.000 150.000 0 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 318.000 347.000 364.000 296.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 104.000 88.000 41.000 97.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 977.000 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Sum eiendeler 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 1.626.000 1.307.000 960.000 596.000 300.000
Sum egenkapital 1.656.000 1.337.000 990.000 626.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 165.000 43.000 84.000 60.000 12.000
Betalbar skatt 90.000 104.000 115.000 99.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 192.000 217.000 151.000 919.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 382.000 282.000 3.815.000 224.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 821.000 621.000 4.232.000 533.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 2.477.000 1.958.000 5.222.000 1.159.000 1.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.656.000 1.337.000 990.000 626.000 330.000
Likviditetsgrad 1 3 3.2 1.2 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 3 3.2 1.2 2.2 1.3
Soliditet 66.9 68.3 1 5 19.0
Resultatgrad 5.9 10.5 5.2 7 7.3
Rentedekningsgrad 2.2 32.8 10.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 4.3 0.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 16.5 42.6 9.3 34.1 26.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex