Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scan Salmon AS
Juridisk navn:  Scan Salmon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70195555
Kongshaugstranda 101 Kongshaugstranda 101 Fax: 70195556
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 985318840
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.86%
Resultat  
  
-75.78%
Egenkapital  
  
6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.202.000 2.497.000 2.450.000 920.000 898.000
Resultat: 412.000 1.701.000 1.756.000 303.000 501.000
Egenkapital: 3.287.000 3.097.000 1.918.000 808.000 656.000
Regnskap for  Scan Salmon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.202.000 2.497.000 2.450.000 920.000 898.000
Driftskostnader -663.000 -722.000 -552.000 -492.000 -243.000
Driftsresultat 539.000 1.775.000 1.897.000 428.000 654.000
Finansinntekter 0 0 11.000 34.000 24.000
Finanskostnader -128.000 -75.000 -152.000 -159.000 -177.000
Finans -128.000 -75.000 -141.000 -125.000 -153.000
Resultat før skatt 412.000 1.701.000 1.756.000 303.000 501.000
Skattekostnad -121.000 -423.000 -483.000 -152.000 -156.000
Årsresultat 290.000 1.278.000 1.272.000 152.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.179.000 2.945.000 3.019.000 3.090.000 2.907.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 1.371.000 1.122.000 3.797.000 4.162.000
Sum eiendeler 4.190.000 4.316.000 4.141.000 6.887.000 7.069.000
Sum opptjent egenkapital 3.087.000 2.897.000 1.718.000 608.000 456.000
Sum egenkapital 3.287.000 3.097.000 1.918.000 808.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.483.000 2.676.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.219.000 2.224.000 3.597.000 3.737.000
Sum gjeld og egenkapital 4.190.000 4.316.000 4.142.000 6.888.000 7.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.202.000 2.497.000 2.450.000 920.000 898.000
Driftsinntekter 1.202.000 2.497.000 2.450.000 920.000 898.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 0
Avskrivning -165.000 -165.000 -165.000 -128.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -498.000 -557.000 -387.000 -363.000 -134.000
Driftskostnader -663.000 -722.000 -552.000 -492.000 -243.000
Driftsresultat 539.000 1.775.000 1.897.000 428.000 654.000
Finansinntekter 0 0 11.000 34.000 24.000
Finanskostnader -128.000 -75.000 -152.000 -159.000 -177.000
Finans -128.000 -75.000 -141.000 -125.000 -153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -162.000 0 0
Årsresultat 290.000 1.278.000 1.272.000 152.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.470.000 2.579.000 2.688.000 2.798.000 2.907.000
Maskiner anlegg 93.000 149.000 205.000 261.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.563.000 2.729.000 2.894.000 3.059.000 2.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 616.000 216.000 126.000 31.000 0
Sum anleggsmidler 3.179.000 2.945.000 3.019.000 3.090.000 2.907.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 567.000 1.265.000 968.000 1.013.000 893.000
Andre fordringer 18.000 10.000 0 29.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 96.000 154.000 2.756.000 3.228.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 1.371.000 1.122.000 3.797.000 4.162.000
Sum eiendeler 4.190.000 4.316.000 4.141.000 6.887.000 7.069.000
Sum opptjent egenkapital 3.087.000 2.897.000 1.718.000 608.000 456.000
Sum egenkapital 3.287.000 3.097.000 1.918.000 808.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.483.000 2.676.000
Leverandørgjeld 326.000 279.000 116.000 151.000 174.000
Betalbar skatt 576.000 939.000 595.000 288.000 267.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -162.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.513.000 3.157.000 3.296.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 1.219.000 2.224.000 3.597.000 3.737.000
Sum gjeld og egenkapital 4.190.000 4.316.000 4.142.000 6.888.000 7.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 152.000 -1.102.000 200.000 425.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.5 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.5 1.1 1.2
Soliditet 78.4 71.8 46.3 11.7 9.3
Resultatgrad 44.8 71.1 77.4 46.5 72.8
Rentedekningsgrad 4.2 23.7 12.5 2.9 3.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 1.2 7.5 9.8
Total kapitalrentabilitet 12.9 41.1 46.1 6.7 9.6
Signatur
18.02.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2009
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex