Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Scandinavia Interiør AS
Juridisk navn:  Scandinavia Interiør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62581071
Ottestadgutua 32 Ottestadgutua 32 Fax: 62581070
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Hedmark Stange
Org.nr: 947912119
Aksjekapital: 454.300 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.31%
Resultat  
  
-67.02%
Egenkapital  
  
39.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000 4.701.000
Resultat: -314.000 -188.000 121.000 -80.000 -134.000
Egenkapital: 32.000 23.000 162.000 100.000 171.000
Regnskap for  Scandinavia Interiør AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000 4.701.000
Driftskostnader -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000 -5.026.000 -4.657.000
Driftsresultat -176.000 -48.000 233.000 20.000 44.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 33.000 0
Finanskostnader -145.000 -148.000 -118.000 -133.000 -178.000
Finans -139.000 -140.000 -111.000 -100.000 -178.000
Resultat før skatt -314.000 -188.000 121.000 -80.000 -134.000
Skattekostnad 95.000 50.000 -60.000 9.000 36.000
Årsresultat -219.000 -138.000 62.000 -71.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 475.000 392.000 331.000 270.000 228.000
Sum omløpsmidler 2.931.000 3.336.000 3.323.000 3.047.000 3.725.000
Sum eiendeler 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.317.000 3.953.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -77.000 61.000 0 71.000
Sum egenkapital 32.000 23.000 162.000 100.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 1.898.000 2.114.000 2.034.000 1.915.000 2.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.476.000 1.591.000 1.459.000 1.303.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.318.000 3.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.835.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000 4.695.000
Andre inntekter 33.000 0 0 0 6.000
Driftsinntekter 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000 4.701.000
Varekostnad -2.864.000 -3.539.000 -3.073.000 -3.206.000 -2.864.000
Lønninger -925.000 -1.076.000 -794.000 -793.000 -717.000
Avskrivning -36.000 -31.000 -18.000 -18.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.218.000 -1.219.000 -1.008.000 -1.009.000 -1.059.000
Driftskostnader -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000 -5.026.000 -4.657.000
Driftsresultat -176.000 -48.000 233.000 20.000 44.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 33.000 0
Finanskostnader -145.000 -148.000 -118.000 -133.000 -178.000
Finans -139.000 -140.000 -111.000 -100.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 -138.000 62.000 -71.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 356.000 260.000 210.000 207.000 198.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 132.000 121.000 63.000 30.000
Sum varige driftsmidler 119.000 132.000 121.000 63.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 475.000 392.000 331.000 270.000 228.000
Varebeholdning 2.223.000 2.380.000 2.391.000 2.371.000 2.219.000
Kundefordringer 557.000 794.000 460.000 353.000 316.000
Andre fordringer 82.000 55.000 470.000 323.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 107.000 1.000 1.000 1.012.000
Sum omløpsmidler 2.931.000 3.336.000 3.323.000 3.047.000 3.725.000
Sum eiendeler 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.317.000 3.953.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -77.000 61.000 0 71.000
Sum egenkapital 32.000 23.000 162.000 100.000 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 75.000 7.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.898.000 2.114.000 2.034.000 1.915.000 2.228.000
Leverandørgjeld 782.000 1.098.000 1.085.000 882.000 1.287.000
Betalbar skatt 0 21.000 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 435.000 256.000 84.000 138.000 201.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 216.000 152.000 276.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.476.000 1.591.000 1.459.000 1.303.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.318.000 3.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.455.000 1.745.000 1.864.000 1.744.000 2.171.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.7 0.6 1.0
Soliditet 0.9 0.6 4.4 3.0 4.3
Resultatgrad -3.6 -0.8 4.5 0.4 0.9
Rentedekningsgrad -1.2 -0.3 2.0 0.4 0.2
Gjeldsgrad 105.4 161.1 21.6 32.2 22.1
Total kapitalrentabilitet -5.0 -1.1 6.6 1.6 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Scandinavia Interiør AS
Velkommen til Scandinavia Interiør As. vi har en rekke kjente merke varer innen hvitevarer,kjøkken og bad!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex