Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Scandinavia Interiør AS
Juridisk navn:  Scandinavia Interiør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62581071
Ottestadgutua 32 Ottestadgutua 32 Fax: 62581070
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Hedmark Stange
Org.nr: 947912119
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.62%
Resultat  
  
92.99%
Egenkapital  
  
-68.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000
Resultat: -22.000 -314.000 -188.000 121.000 -80.000
Egenkapital: 10.000 32.000 23.000 162.000 100.000
Regnskap for  Scandinavia Interiør AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000
Driftskostnader -5.880.000 -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000 -5.026.000
Driftsresultat 138.000 -176.000 -48.000 233.000 20.000
Finansinntekter 7.000 6.000 8.000 7.000 33.000
Finanskostnader -167.000 -145.000 -148.000 -118.000 -133.000
Finans -160.000 -139.000 -140.000 -111.000 -100.000
Resultat før skatt -22.000 -314.000 -188.000 121.000 -80.000
Skattekostnad 0 95.000 50.000 -60.000 9.000
Årsresultat -22.000 -219.000 -138.000 62.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 442.000 475.000 392.000 331.000 270.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 2.931.000 3.336.000 3.323.000 3.047.000
Sum eiendeler 3.515.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -422.000 -77.000 61.000 0
Sum egenkapital 10.000 32.000 23.000 162.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.771.000 1.898.000 2.114.000 2.034.000 1.915.000
Sum kortsiktig gjeld 1.734.000 1.476.000 1.591.000 1.459.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.514.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.018.000 4.835.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000
Andre inntekter 0 33.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000 5.046.000
Varekostnad -3.719.000 -2.864.000 -3.539.000 -3.073.000 -3.206.000
Lønninger -1.079.000 -925.000 -1.076.000 -794.000 -793.000
Avskrivning -33.000 -36.000 -31.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.049.000 -1.218.000 -1.219.000 -1.008.000 -1.009.000
Driftskostnader -5.880.000 -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000 -5.026.000
Driftsresultat 138.000 -176.000 -48.000 233.000 20.000
Finansinntekter 7.000 6.000 8.000 7.000 33.000
Finanskostnader -167.000 -145.000 -148.000 -118.000 -133.000
Finans -160.000 -139.000 -140.000 -111.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -219.000 -138.000 62.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 356.000 356.000 260.000 210.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 119.000 132.000 121.000 63.000
Sum varige driftsmidler 86.000 119.000 132.000 121.000 63.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 442.000 475.000 392.000 331.000 270.000
Varebeholdning 2.388.000 2.223.000 2.380.000 2.391.000 2.371.000
Kundefordringer 461.000 557.000 794.000 460.000 353.000
Andre fordringer 127.000 82.000 55.000 470.000 323.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 68.000 107.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 2.931.000 3.336.000 3.323.000 3.047.000
Sum eiendeler 3.515.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -422.000 -77.000 61.000 0
Sum egenkapital 10.000 32.000 23.000 162.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 75.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 1.771.000 1.898.000 2.114.000 2.034.000 1.915.000
Leverandørgjeld 1.150.000 782.000 1.098.000 1.085.000 882.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 63.000 0
Skyldig offentlige avgifter 281.000 435.000 256.000 84.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 259.000 216.000 152.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 1.734.000 1.476.000 1.591.000 1.459.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.514.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000 3.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.339.000 1.455.000 1.745.000 1.864.000 1.744.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.0 2.1 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6
Soliditet 0.3 0.9 0.6 4.4 3.0
Resultatgrad 2.3 -3.6 -0.8 4.5 0.4
Rentedekningsgrad 0.9 -1.2 -0.3 2.0 0.4
Gjeldsgrad 350.5 105.4 161.1 21.6 32.2
Total kapitalrentabilitet 4.1 -5.0 -1.1 6.6 1.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Scandinavia Interiør AS
Velkommen til Scandinavia Interiør As. vi har en rekke kjente merke varer innen hvitevarer,kjøkken og bad!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex