Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scandinavia Interiør AS
Juridisk navn:  Scandinavia Interiør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62581071
Ottestadgutua 32 Ottestadgutua 32 Fax: 62581070
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Stange
Org.nr: 947912119
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 08.07.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,47%
Resultat  
  
-1931,82%
Egenkapital  
  
-1310%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 5.388.000 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000
Resultat: -447.000 -22.000 -314.000 -188.000 121.000
Egenkapital: -121.000 10.000 32.000 23.000 162.000
Regnskap for  Scandinavia Interiør AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 5.388.000 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000
Driftskostnader -5.694.000 -5.880.000 -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000
Driftsresultat -305.000 138.000 -176.000 -48.000 233.000
Finansinntekter 6.000 7.000 6.000 8.000 7.000
Finanskostnader -148.000 -167.000 -145.000 -148.000 -118.000
Finans -142.000 -160.000 -139.000 -140.000 -111.000
Resultat før skatt -447.000 -22.000 -314.000 -188.000 121.000
Skattekostnad 0 0 95.000 50.000 -60.000
Årsresultat -447.000 -22.000 -219.000 -138.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 411.000 442.000 475.000 392.000 331.000
Sum omløpsmidler 3.038.000 3.073.000 2.931.000 3.336.000 3.323.000
Sum eiendeler 3.449.000 3.515.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000
Sum opptjent egenkapital -891.000 -445.000 -422.000 -77.000 61.000
Sum egenkapital -121.000 10.000 32.000 23.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 1.735.000 1.771.000 1.898.000 2.114.000 2.034.000
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 1.734.000 1.476.000 1.591.000 1.459.000
Sum gjeld og egenkapital 3.449.000 3.514.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.388.000 6.018.000 4.835.000 5.817.000 5.126.000
Andre inntekter 0 0 33.000 0 0
Driftsinntekter 5.388.000 6.018.000 4.868.000 5.817.000 5.126.000
Varekostnad -3.365.000 -3.719.000 -2.864.000 -3.539.000 -3.073.000
Lønninger -1.214.000 -1.079.000 -925.000 -1.076.000 -794.000
Avskrivning -31.000 -33.000 -36.000 -31.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.084.000 -1.049.000 -1.218.000 -1.219.000 -1.008.000
Driftskostnader -5.694.000 -5.880.000 -5.043.000 -5.865.000 -4.893.000
Driftsresultat -305.000 138.000 -176.000 -48.000 233.000
Finansinntekter 6.000 7.000 6.000 8.000 7.000
Finanskostnader -148.000 -167.000 -145.000 -148.000 -118.000
Finans -142.000 -160.000 -139.000 -140.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -447.000 -22.000 -219.000 -138.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 356.000 356.000 356.000 260.000 210.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 86.000 119.000 132.000 121.000
Sum varige driftsmidler 55.000 86.000 119.000 132.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 411.000 442.000 475.000 392.000 331.000
Varebeholdning 2.524.000 2.388.000 2.223.000 2.380.000 2.391.000
Kundefordringer 477.000 461.000 557.000 794.000 460.000
Andre fordringer 28.000 127.000 82.000 55.000 470.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 96.000 68.000 107.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.038.000 3.073.000 2.931.000 3.336.000 3.323.000
Sum eiendeler 3.449.000 3.515.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000
Sum opptjent egenkapital -891.000 -445.000 -422.000 -77.000 61.000
Sum egenkapital -121.000 10.000 32.000 23.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 0 0 0 75.000
Sum langsiktig gjeld 1.735.000 1.771.000 1.898.000 2.114.000 2.034.000
Leverandørgjeld 1.183.000 1.150.000 782.000 1.098.000 1.085.000
Betalbar skatt 0 0 0 21.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 300.000 281.000 435.000 256.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 303.000 259.000 216.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 1.734.000 1.476.000 1.591.000 1.459.000
Sum gjeld og egenkapital 3.449.000 3.514.000 3.406.000 3.728.000 3.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.203.000 1.339.000 1.455.000 1.745.000 1.864.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7
Soliditet -3.5 0.3 0.9 0.6 4.4
Resultatgrad -5.7 2.3 -3.6 -0.8 4.5
Rentedekningsgrad -2.0 0.9 -1.2 -0.3 2.0
Gjeldsgrad -29.5 350.5 105.4 161.1 21.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 4.1 -5.0 -1.1 6.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex