Scandinavian Apparel As
Juridisk navn:  Scandinavian Apparel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjerdrums Vei 16 Granåsen 72A Fax:
0484 Oslo 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 915916872
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/24/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Ekonomernas Hus
Utvikling:
Omsetning  
  
98.46%
Resultat  
  
122.81%
Egenkapital  
  
222.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 26.083.000 13.143.000 1.445.000
Resultat: 5.343.000 2.398.000 3.000
Egenkapital: 5.875.000 1.824.000 32.000
Regnskap for  Scandinavian Apparel As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.083.000 13.143.000 1.445.000
Driftskostnader -20.662.000 -10.706.000 -1.430.000
Driftsresultat 5.421.000 2.437.000 15.000
Finansinntekter 71.000 69.000 0
Finanskostnader -149.000 -108.000 -12.000
Finans -78.000 -39.000 -12.000
Resultat før skatt 5.343.000 2.398.000 3.000
Skattekostnad -1.292.000 -606.000 -2.000
Årsresultat 4.051.000 1.793.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.188.000 432.000 0
Sum omløpsmidler 12.648.000 5.225.000 2.719.000
Sum eiendeler 13.836.000 5.657.000 2.719.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 1.794.000 2.000
Sum egenkapital 5.875.000 1.824.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.960.000 3.132.000 2.687.000
Sum gjeld og egenkapital 13.835.000 5.656.000 2.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.064.000 13.143.000 1.445.000
Andre inntekter 19.000 0 0
Driftsinntekter 26.083.000 13.143.000 1.445.000
Varekostnad -11.518.000 -4.895.000 -449.000
Lønninger -4.459.000 -2.347.000 -25.000
Avskrivning -152.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.533.000 -3.464.000 -956.000
Driftskostnader -20.662.000 -10.706.000 -1.430.000
Driftsresultat 5.421.000 2.437.000 15.000
Finansinntekter 71.000 69.000 0
Finanskostnader -149.000 -108.000 -12.000
Finans -78.000 -39.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.051.000 1.793.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 42.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 609.000 0 0
Sum varige driftsmidler 609.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 536.000 389.000 0
Sum anleggsmidler 1.188.000 432.000 0
Varebeholdning 1.732.000 460.000 714.000
Kundefordringer 458.000 250.000 6.000
Andre fordringer 4.114.000 1.657.000 338.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.343.000 2.858.000 1.661.000
Sum omløpsmidler 12.648.000 5.225.000 2.719.000
Sum eiendeler 13.836.000 5.657.000 2.719.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 1.794.000 2.000
Sum egenkapital 5.875.000 1.824.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 759.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 700.000 0
Leverandørgjeld 1.495.000 739.000 628.000
Betalbar skatt 1.292.000 606.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 1.916.000 1.157.000 86.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.497.000 630.000 1.971.000
Sum kortsiktig gjeld 7.960.000 3.132.000 2.687.000
Sum gjeld og egenkapital 13.835.000 5.656.000 2.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.688.000 2.093.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 0.8
Soliditet 42.5 32.2 1.2
Resultatgrad 20.8 18.5 1.0
Rentedekningsgrad 36.4 22.6 1.3
Gjeldsgrad 1.4 2.1 84.0
Total kapitalrentabilitet 39.7 44.3 0.6
Signatur
02.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex