Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scandinavian Micro Systems AS
Juridisk navn:  Scandinavian Micro Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66812740
Postboks 155 Trollåsveien 34 Fax: 66808095
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 915753213
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Tk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.92%
Resultat  
  
325.73%
Egenkapital  
  
119.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.426.000 5.587.000 6.083.000 6.649.000 7.764.000
Resultat: 1.237.000 -548.000 -941.000 1.136.000 1.486.000
Egenkapital: 202.000 -1.035.000 -487.000 454.000 -682.000
Regnskap for  Scandinavian Micro Systems AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.426.000 5.587.000 6.083.000 6.649.000 7.764.000
Driftskostnader -6.411.000 -6.150.000 -7.081.000 -5.699.000 -6.607.000
Driftsresultat 1.014.000 -562.000 -998.000 950.000 1.156.000
Finansinntekter 270.000 51.000 155.000 307.000 417.000
Finanskostnader -48.000 -37.000 -97.000 -121.000 -87.000
Finans 222.000 14.000 58.000 186.000 330.000
Resultat før skatt 1.237.000 -548.000 -941.000 1.136.000 1.486.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.237.000 -548.000 -941.000 1.136.000 1.486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 505.000 354.000 348.000 345.000 273.000
Sum omløpsmidler 4.921.000 3.740.000 4.592.000 5.455.000 4.093.000
Sum eiendeler 5.426.000 4.094.000 4.940.000 5.800.000 4.366.000
Sum opptjent egenkapital -2.538.000 -3.775.000 -3.227.000 -2.285.000 -3.422.000
Sum egenkapital 202.000 -1.035.000 -487.000 454.000 -682.000
Sum langsiktig gjeld 3.933.000 3.933.000 3.933.000 4.067.000 4.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.196.000 1.493.000 1.279.000 848.000
Sum gjeld og egenkapital 5.426.000 4.094.000 4.939.000 5.801.000 4.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.426.000 5.587.000 6.083.000 6.649.000 7.659.000
Andre inntekter 0 0 0 0 105.000
Driftsinntekter 7.426.000 5.587.000 6.083.000 6.649.000 7.764.000
Varekostnad -4.599.000 -4.187.000 -4.604.000 -4.224.000 -5.297.000
Lønninger -1.165.000 -1.259.000 -1.263.000 -917.000 -784.000
Avskrivning -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -637.000 -684.000 -1.194.000 -548.000 -526.000
Driftskostnader -6.411.000 -6.150.000 -7.081.000 -5.699.000 -6.607.000
Driftsresultat 1.014.000 -562.000 -998.000 950.000 1.156.000
Finansinntekter 270.000 51.000 155.000 307.000 417.000
Finanskostnader -48.000 -37.000 -97.000 -121.000 -87.000
Finans 222.000 14.000 58.000 186.000 330.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.237.000 -548.000 -941.000 1.136.000 1.486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 10.000 30.000 50.000 0
Sum varige driftsmidler 36.000 10.000 30.000 50.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 469.000 344.000 318.000 295.000 273.000
Sum anleggsmidler 505.000 354.000 348.000 345.000 273.000
Varebeholdning 1.463.000 2.060.000 2.590.000 2.528.000 1.213.000
Kundefordringer 657.000 763.000 1.593.000 2.415.000 1.718.000
Andre fordringer 93.000 110.000 204.000 252.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.708.000 808.000 205.000 259.000 926.000
Sum omløpsmidler 4.921.000 3.740.000 4.592.000 5.455.000 4.093.000
Sum eiendeler 5.426.000 4.094.000 4.940.000 5.800.000 4.366.000
Sum opptjent egenkapital -2.538.000 -3.775.000 -3.227.000 -2.285.000 -3.422.000
Sum egenkapital 202.000 -1.035.000 -487.000 454.000 -682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.933.000 3.933.000 3.933.000 4.067.000 4.200.000
Leverandørgjeld 294.000 507.000 1.068.000 1.036.000 655.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 76.000 107.000 56.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 919.000 413.000 319.000 187.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.196.000 1.493.000 1.279.000 848.000
Sum gjeld og egenkapital 5.426.000 4.094.000 4.939.000 5.801.000 4.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.630.000 2.544.000 3.099.000 4.176.000 3.245.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.1 3.1 4.3 4.8
Likviditetsgrad 2 2.7 1.4 1.3 2.3 3.4
Soliditet 3.7 -25.3 -9.9 7.8 -15.6
Resultatgrad 13.7 -10.1 -16.4 14.3 14.9
Rentedekningsgrad 21.1 -15.2 -10.3 7.9 18.1
Gjeldsgrad 25.9 - -11.1 11.8 -7.4
Total kapitalrentabilitet 23.7 -12.5 -17.1 21.7 36.0
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER ALENE
SIGNATUR
Prokurister
26.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex