Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scanel AS
Juridisk navn:  Scanel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33301910
Ryghs Vei 17A Ryghs Vei 17A Fax: 33301920
0785 Oslo 785 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 861250482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Multi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.76%
Resultat  
  
-0.04%
Egenkapital  
  
-3.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.532.000 4.498.000 3.743.000 3.594.000 3.949.000
Resultat: 4.447.000 4.449.000 3.730.000 3.588.000 3.958.000
Egenkapital: 514.000 534.000 553.000 543.000 541.000
Regnskap for  Scanel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.532.000 4.498.000 3.743.000 3.594.000 3.949.000
Driftskostnader -100.000 -74.000 -25.000 -28.000 -28.000
Driftsresultat 4.432.000 4.424.000 3.718.000 3.566.000 3.921.000
Finansinntekter 329.000 213.000 99.000 38.000 52.000
Finanskostnader -314.000 -188.000 -87.000 -15.000 -15.000
Finans 15.000 25.000 12.000 23.000 37.000
Resultat før skatt 4.447.000 4.449.000 3.730.000 3.588.000 3.958.000
Skattekostnad -978.000 -1.024.000 -895.000 -897.000 -1.069.000
Årsresultat 3.469.000 3.426.000 2.835.000 2.691.000 2.889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 375.000 0 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 14.760.000 12.063.000 7.788.000 4.254.000 2.506.000
Sum eiendeler 15.099.000 12.438.000 7.788.000 4.257.000 2.510.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 19.000 9.000 6.000
Sum egenkapital 514.000 534.000 553.000 543.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.586.000 11.904.000 7.235.000 3.715.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 15.100.000 12.438.000 7.788.000 4.258.000 2.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.532.000 4.498.000 3.743.000 3.594.000 3.949.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.532.000 4.498.000 3.743.000 3.594.000 3.949.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -41.000 -41.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -33.000 -25.000 -28.000 -28.000
Driftskostnader -100.000 -74.000 -25.000 -28.000 -28.000
Driftsresultat 4.432.000 4.424.000 3.718.000 3.566.000 3.921.000
Finansinntekter 329.000 213.000 99.000 38.000 52.000
Finanskostnader -314.000 -188.000 -87.000 -15.000 -15.000
Finans 15.000 25.000 12.000 23.000 37.000
Konsernbidrag -3.488.000 -3.445.000 -2.825.000 -2.688.000 -2.886.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.469.000 3.426.000 2.835.000 2.691.000 2.889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 5.000 0 3.000 4.000
Fast eiendom 328.000 369.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 328.000 369.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 339.000 375.000 0 3.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.320.000 1.320.000 500.000 500.000 500.000
Andre fordringer 11.217.000 103.000 101.000 98.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.222.000 1.937.000 459.000 340.000 10.000
Sum omløpsmidler 14.760.000 12.063.000 7.788.000 4.254.000 2.506.000
Sum eiendeler 15.099.000 12.438.000 7.788.000 4.257.000 2.510.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 19.000 9.000 6.000
Sum egenkapital 514.000 534.000 553.000 543.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.472.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 2.000 2.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 134.000 128.000 122.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.972.000 11.771.000 7.105.000 3.591.000 1.761.000
Sum kortsiktig gjeld 14.586.000 11.904.000 7.235.000 3.715.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 15.100.000 12.438.000 7.788.000 4.258.000 2.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 159.000 553.000 539.000 536.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 3.4 4.3 7.1 12.8 21.5
Resultatgrad 97.8 98.4 99.3 99.2 99.3
Rentedekningsgrad 14.1 23.5 42.7 237.7 264.9
Gjeldsgrad 28.4 22.3 13.1 6.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 31.5 37.3 4 84.6 158.2
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex