Scanesia AS
Juridisk navn:  Scanesia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64850210
Norneveien 6 Norneveien 6 Fax: 67136044
1349 Rykkinn 1349 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 959896879
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/31/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Velle Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.1%
Resultat  
  
24%
Egenkapital  
  
27.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.348.000 7.825.000 7.209.000 10.091.000 10.972.000
Resultat: 31.000 25.000 114.000 -799.000 -763.000
Egenkapital: 143.000 112.000 87.000 -28.000 772.000
Regnskap for  Scanesia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.348.000 7.825.000 7.209.000 10.091.000 10.972.000
Driftskostnader -7.187.000 -7.677.000 -6.739.000 -10.589.000 -11.466.000
Driftsresultat 159.000 149.000 469.000 -499.000 -494.000
Finansinntekter 36.000 72.000 10.000 11.000 11.000
Finanskostnader -164.000 -196.000 -364.000 -312.000 -280.000
Finans -128.000 -124.000 -354.000 -301.000 -269.000
Resultat før skatt 31.000 25.000 114.000 -799.000 -763.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -135.000
Årsresultat 31.000 25.000 114.000 -799.000 -898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 299.000 401.000 599.000 335.000
Sum omløpsmidler 1.863.000 2.586.000 2.659.000 3.122.000 3.489.000
Sum eiendeler 2.046.000 2.885.000 3.060.000 3.721.000 3.824.000
Sum opptjent egenkapital -607.000 -638.000 -663.000 -778.000 22.000
Sum egenkapital 143.000 112.000 87.000 -28.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 919.000 1.126.000 1.483.000 1.325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.185.000 1.854.000 1.847.000 2.265.000 1.727.000
Sum gjeld og egenkapital 2.047.000 2.885.000 3.060.000 3.720.000 3.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.327.000 7.801.000 7.209.000 10.091.000 10.972.000
Andre inntekter 20.000 24.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.348.000 7.825.000 7.209.000 10.091.000 10.972.000
Varekostnad -4.744.000 -5.012.000 -4.167.000 -7.515.000 -8.050.000
Lønninger -894.000 -953.000 -755.000 -1.022.000 -1.314.000
Avskrivning -115.000 -175.000 -197.000 -155.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.434.000 -1.537.000 -1.620.000 -1.897.000 -1.971.000
Driftskostnader -7.187.000 -7.677.000 -6.739.000 -10.589.000 -11.466.000
Driftsresultat 159.000 149.000 469.000 -499.000 -494.000
Finansinntekter 36.000 72.000 10.000 11.000 11.000
Finanskostnader -164.000 -196.000 -364.000 -312.000 -280.000
Finans -128.000 -124.000 -354.000 -301.000 -269.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 25.000 114.000 -799.000 -898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 299.000 401.000 599.000 335.000
Sum varige driftsmidler 183.000 299.000 401.000 599.000 335.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 183.000 299.000 401.000 599.000 335.000
Varebeholdning 1.485.000 2.151.000 2.236.000 2.434.000 2.624.000
Kundefordringer 275.000 309.000 297.000 423.000 698.000
Andre fordringer 44.000 83.000 0 192.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 42.000 126.000 73.000 96.000
Sum omløpsmidler 1.863.000 2.586.000 2.659.000 3.122.000 3.489.000
Sum eiendeler 2.046.000 2.885.000 3.060.000 3.721.000 3.824.000
Sum opptjent egenkapital -607.000 -638.000 -663.000 -778.000 22.000
Sum egenkapital 143.000 112.000 87.000 -28.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 68.000 614.000 1.146.000 716.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 919.000 1.126.000 1.483.000 1.325.000
Leverandørgjeld 483.000 616.000 177.000 1.264.000 886.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 197.000 169.000 325.000 106.000 135.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 437.000 455.000 200.000 180.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.185.000 1.854.000 1.847.000 2.265.000 1.727.000
Sum gjeld og egenkapital 2.047.000 2.885.000 3.060.000 3.720.000 3.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 732.000 812.000 857.000 1.762.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6
Soliditet 7 3.9 2.8 -0.8 20.2
Resultatgrad 2.2 1.9 6.5 -4.9 -4.5
Rentedekningsgrad 1 0.8 1.3 -1.6 -1.7
Gjeldsgrad 13.3 24.8 34.2 -133.9 4.0
Total kapitalrentabilitet 9.5 7.7 15.7 -13.1 -12.6
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex