Scarabee AS
Juridisk navn:  Scarabee AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67137783
Butterudveien 10 Butterudveien 10 Fax:
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992566515
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/19/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-89.05%
Egenkapital  
  
-1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 582.000 5.317.000 353.000 32.140.000 -3.000
Egenkapital: 27.680.000 28.101.000 26.389.000 32.371.000 231.000
Regnskap for  Scarabee AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -20.000 -6.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -29.000 -20.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 670.000 5.414.000 401.000 32.143.000 0
Finanskostnader -59.000 -76.000 -41.000 0 -1.000
Finans 611.000 5.338.000 360.000 32.143.000 -1.000
Resultat før skatt 582.000 5.317.000 353.000 32.140.000 -3.000
Skattekostnad -44.000 -19.000 -46.000 0 0
Årsresultat 538.000 5.298.000 307.000 32.140.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.189.000 22.579.000 22.186.000 0 306.000
Sum omløpsmidler 1.623.000 5.619.000 4.290.000 32.476.000 30.000
Sum eiendeler 27.812.000 28.198.000 26.476.000 32.476.000 336.000
Sum opptjent egenkapital 27.526.000 27.948.000 26.235.000 32.217.000 78.000
Sum egenkapital 27.680.000 28.101.000 26.389.000 32.371.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 97.000 87.000 105.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 27.812.000 28.199.000 26.476.000 32.476.000 337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -20.000 -6.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -29.000 -20.000 -6.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -29.000 -20.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 670.000 5.414.000 401.000 32.143.000 0
Finanskostnader -59.000 -76.000 -41.000 0 -1.000
Finans 611.000 5.338.000 360.000 32.143.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 538.000 5.298.000 307.000 32.140.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.189.000 22.579.000 22.186.000 0 306.000
Sum anleggsmidler 26.189.000 22.579.000 22.186.000 0 306.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.623.000 5.619.000 4.290.000 32.476.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.623.000 5.619.000 4.290.000 32.476.000 30.000
Sum eiendeler 27.812.000 28.198.000 26.476.000 32.476.000 336.000
Sum opptjent egenkapital 27.526.000 27.948.000 26.235.000 32.217.000 78.000
Sum egenkapital 27.680.000 28.101.000 26.389.000 32.371.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 43.000 7.000 0 0
Betalbar skatt 44.000 19.000 46.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 105.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 97.000 87.000 105.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 27.812.000 28.199.000 26.476.000 32.476.000 337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.491.000 5.522.000 4.203.000 32.371.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 12.3 57.9 49.3 309.3 0.3
Likviditetsgrad 2 12.3 57.9 49.3 309.3 0.3
Soliditet 99.5 99.7 99.7 99.7 68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.3 -0.1 -3.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 19.1 1.5 9 -0.9
Signatur
13.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex