Scheie & Co AS
Juridisk navn:  Scheie & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56308301
Kolskogheiane 12 Kolskogheiane 12 Fax: 56300486
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 952558307
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
118.74%
Egenkapital  
  
11.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.018.000 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000
Resultat: 89.000 -475.000 621.000 415.000 85.000
Egenkapital: 743.000 667.000 1.099.000 607.000 443.000
Regnskap for  Scheie & Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.018.000 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000
Driftskostnader -5.969.000 -5.939.000 -6.436.000 -5.699.000 -4.567.000
Driftsresultat 48.000 -173.000 556.000 412.000 84.000
Finansinntekter 50.000 -89.000 72.000 8.000 16.000
Finanskostnader -9.000 -213.000 -7.000 -6.000 -16.000
Finans 41.000 -302.000 65.000 2.000 0
Resultat før skatt 89.000 -475.000 621.000 415.000 85.000
Skattekostnad -13.000 43.000 -129.000 -100.000 -15.000
Årsresultat 77.000 -432.000 492.000 315.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 365.000 409.000 617.000 213.000 249.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 984.000 1.404.000 1.482.000 1.754.000
Sum eiendeler 1.449.000 1.393.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 643.000 567.000 999.000 507.000 343.000
Sum egenkapital 743.000 667.000 1.099.000 607.000 443.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 50.000 179.000 241.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 677.000 743.000 847.000 1.259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 1.394.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.018.000 5.767.000 7.001.000 6.114.000 4.581.000
Andre inntekter 0 0 -10.000 -2.000 72.000
Driftsinntekter 6.018.000 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000
Varekostnad -3.264.000 -3.001.000 -3.786.000 -3.139.000 -2.267.000
Lønninger -1.870.000 -2.231.000 -1.979.000 -1.935.000 -1.744.000
Avskrivning -51.000 -48.000 -37.000 -36.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -784.000 -659.000 -634.000 -589.000 -512.000
Driftskostnader -5.969.000 -5.939.000 -6.436.000 -5.699.000 -4.567.000
Driftsresultat 48.000 -173.000 556.000 412.000 84.000
Finansinntekter 50.000 -89.000 72.000 8.000 16.000
Finanskostnader -9.000 -213.000 -7.000 -6.000 -16.000
Finans 41.000 -302.000 65.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 -700.000
Årsresultat 77.000 -432.000 492.000 315.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 43.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 104.000 140.000 177.000 213.000 249.000
Driftsløsøre 46.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 149.000 200.000 177.000 213.000 249.000
Sum finansielle anleggsmidler 216.000 166.000 440.000 0 0
Sum anleggsmidler 365.000 409.000 617.000 213.000 249.000
Varebeholdning 507.000 602.000 443.000 391.000 400.000
Kundefordringer 405.000 165.000 260.000 100.000 224.000
Andre fordringer 21.000 22.000 4.000 24.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 196.000 697.000 967.000 1.073.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 984.000 1.404.000 1.482.000 1.754.000
Sum eiendeler 1.449.000 1.393.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 643.000 567.000 999.000 507.000 343.000
Sum egenkapital 743.000 667.000 1.099.000 607.000 443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 0 74.000 91.000 102.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 129.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 50.000 179.000 241.000 301.000
Leverandørgjeld 73.000 49.000 81.000 84.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 146.000 111.000 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 388.000 334.000 335.000 215.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 161.000 239.000 182.000 167.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 677.000 743.000 847.000 1.259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 1.394.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 307.000 661.000 635.000 495.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.9 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1.3 1.3 1.1
Soliditet 51.3 47.8 54.4 35.8 22.1
Resultatgrad 0.8 8 6.7 1.8
Rentedekningsgrad 5.3 -0.8 79.4 68.7 6.3
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.8 1.8 3.5
Total kapitalrentabilitet 6.8 -18.8 31.1 24.8 5.0
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex