Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Schibsted Distribusjon Vest As
Juridisk navn:  Schibsted Distribusjon Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40621447
Janaflaten 24 Janaflaten 24 Fax: 51893223
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986467742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 1/7/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norsk ombæring as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.54%
Resultat  
  
-0.79%
Egenkapital  
  
4.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 366.955.000 331.959.000 303.998.000 309.846.000 307.264.000
Resultat: 20.627.000 20.791.000 11.447.000 -12.883.000 -31.872.000
Egenkapital: 13.871.000 13.299.000 9.650.000 1.277.000 9.394.000
Regnskap for  Schibsted Distribusjon Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 366.955.000 331.959.000 303.998.000 309.846.000 307.264.000
Driftskostnader -346.463.000 -311.217.000 -292.712.000 -322.107.000 -338.664.000
Driftsresultat 20.492.000 20.743.000 11.286.000 -12.261.000 -31.401.000
Finansinntekter 245.000 139.000 287.000 0 1.000
Finanskostnader -110.000 -91.000 -126.000 -622.000 -472.000
Finans 135.000 48.000 161.000 -622.000 -471.000
Resultat før skatt 20.627.000 20.791.000 11.447.000 -12.883.000 -31.872.000
Skattekostnad -4.823.000 -5.088.000 -2.998.000 2.993.000 8.562.000
Årsresultat 15.804.000 15.703.000 8.449.000 -9.889.000 -23.309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.712.000 2.880.000 4.054.000 7.009.000 4.657.000
Sum omløpsmidler 71.043.000 63.488.000 42.110.000 35.234.000 61.927.000
Sum eiendeler 73.755.000 66.368.000 46.164.000 42.243.000 66.584.000
Sum opptjent egenkapital -53.329.000 -53.905.000 -57.558.000 -65.922.000 -57.787.000
Sum egenkapital 13.871.000 13.299.000 9.650.000 1.277.000 9.394.000
Sum langsiktig gjeld 5.143.000 5.841.000 4.876.000 5.310.000 8.770.000
Sum kortsiktig gjeld 54.742.000 47.227.000 31.639.000 35.656.000 48.420.000
Sum gjeld og egenkapital 73.756.000 66.367.000 46.165.000 42.243.000 66.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.955.000 331.959.000 303.998.000 309.846.000 307.264.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 366.955.000 331.959.000 303.998.000 309.846.000 307.264.000
Varekostnad -5.000 0 0 0 0
Lønninger -39.141.000 -38.072.000 -37.388.000 -40.094.000 -44.936.000
Avskrivning -529.000 -502.000 -461.000 -421.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.788.000 -272.643.000 -254.863.000 -281.592.000 -293.308.000
Driftskostnader -346.463.000 -311.217.000 -292.712.000 -322.107.000 -338.664.000
Driftsresultat 20.492.000 20.743.000 11.286.000 -12.261.000 -31.401.000
Finansinntekter 245.000 139.000 287.000 0 1.000
Finanskostnader -110.000 -91.000 -126.000 -622.000 -472.000
Finans 135.000 48.000 161.000 -622.000 -471.000
Konsernbidrag -14.630.000 -11.017.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.804.000 15.703.000 8.449.000 -9.889.000 -23.309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 62.000 186.000 309.000 433.000
Sum Immatrielle midler 1.262.000 1.476.000 2.895.000 6.001.000 3.722.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.450.000 1.404.000 1.119.000 1.008.000 935.000
Sum varige driftsmidler 1.450.000 1.404.000 1.119.000 1.008.000 935.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.712.000 2.880.000 4.054.000 7.009.000 4.657.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.109.000 37.673.000 27.047.000 27.525.000 27.400.000
Andre fordringer 8.711.000 7.143.000 8.706.000 7.709.000 34.527.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.043.000 63.488.000 42.110.000 35.234.000 61.927.000
Sum eiendeler 73.755.000 66.368.000 46.164.000 42.243.000 66.584.000
Sum opptjent egenkapital -53.329.000 -53.905.000 -57.558.000 -65.922.000 -57.787.000
Sum egenkapital 13.871.000 13.299.000 9.650.000 1.277.000 9.394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.139.000 5.837.000 4.872.000 5.305.000 8.769.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 222.000 11.548.000
Sum langsiktig gjeld 5.143.000 5.841.000 4.876.000 5.310.000 8.770.000
Leverandørgjeld 9.832.000 13.530.000 13.333.000 20.316.000 23.791.000
Betalbar skatt 135.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.046.000 1.899.000 1.824.000 2.035.000 2.528.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.729.000 31.798.000 16.482.000 13.083.000 10.554.000
Sum kortsiktig gjeld 54.742.000 47.227.000 31.639.000 35.656.000 48.420.000
Sum gjeld og egenkapital 73.756.000 66.367.000 46.165.000 42.243.000 66.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.301.000 16.261.000 10.471.000 -422.000 13.507.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3
Soliditet 18.8 2 20.9 3.0 14.1
Resultatgrad 5.6 6.2 3.7 -4.0 -10.2
Rentedekningsgrad 186.3 227.9 89.6 -19.7 -66.5
Gjeldsgrad 4.3 4 3.8 32.1 6.1
Total kapitalrentabilitet 28.1 31.5 25.1 -29.0 -47.2
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex