Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Schwabesgate 9/11 As
Juridisk navn:  Schwabesgate 9/11 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 143 Dyrmyrgata 27 Fax:
3603 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 912881474
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.88%
Resultat  
  
106.67%
Egenkapital  
  
6.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 142.000 163.000 186.000 248.000 453.000
Resultat: 31.000 15.000 83.000 131.000 136.000
Egenkapital: 393.000 368.000 362.000 299.000 204.000
Regnskap for  Schwabesgate 9/11 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 142.000 163.000 186.000 248.000 453.000
Driftskostnader -111.000 -150.000 -104.000 -120.000 -320.000
Driftsresultat 31.000 14.000 81.000 128.000 133.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 31.000 15.000 83.000 131.000 136.000
Skattekostnad -7.000 -8.000 -21.000 -35.000 -32.000
Årsresultat 24.000 7.000 62.000 95.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.407.000 9.682.000 9.685.000 9.658.000 9.674.000
Sum eiendeler 11.407.000 9.682.000 9.685.000 9.658.000 9.674.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 268.000 262.000 199.000 104.000
Sum egenkapital 393.000 368.000 362.000 299.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.015.000 9.313.000 9.323.000 9.358.000 9.469.000
Sum gjeld og egenkapital 11.408.000 9.681.000 9.685.000 9.657.000 9.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 142.000 163.000 186.000 248.000 453.000
Driftsinntekter 142.000 163.000 186.000 248.000 453.000
Varekostnad 0 0 0 0 -300.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -150.000 -104.000 -120.000 -20.000
Driftskostnader -111.000 -150.000 -104.000 -120.000 -320.000
Driftsresultat 31.000 14.000 81.000 128.000 133.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 7.000 62.000 95.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 11.192.000 9.534.000 9.534.000 9.534.000 9.534.000
Kundefordringer 2.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 213.000 148.000 151.000 124.000 140.000
Sum omløpsmidler 11.407.000 9.682.000 9.685.000 9.658.000 9.674.000
Sum eiendeler 11.407.000 9.682.000 9.685.000 9.658.000 9.674.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 268.000 262.000 199.000 104.000
Sum egenkapital 393.000 368.000 362.000 299.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.500.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 507.000 5.000 2.000 4.000 0
Betalbar skatt 7.000 8.000 21.000 35.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.015.000 9.313.000 9.323.000 9.358.000 9.469.000
Sum gjeld og egenkapital 11.408.000 9.681.000 9.685.000 9.657.000 9.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 392.000 369.000 362.000 300.000 205.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 3.4 3.8 3.7 3.1 2.1
Resultatgrad 21.8 8.6 43.5 51.6 29.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 25.3 25.8 31.3 46.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.2 0.9 1.4 1.4
Signatur
05.01.2014
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMELDEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex