Sdcc Solutions As
Juridisk navn:  Sdcc Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storrinden 139A Storrinden 139A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918978275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gesell Gammel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
72.75%
Egenkapital  
  
-16.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -415.000 -1.523.000 -1.065.000
Egenkapital: -2.978.000 -2.563.000 -1.040.000
Regnskap for  Sdcc Solutions As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -415.000 -1.512.000 -1.066.000
Driftsresultat -415.000 -1.512.000 -1.066.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -11.000 -1.000
Finans 0 -10.000 1.000
Resultat før skatt -415.000 -1.523.000 -1.065.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -415.000 -1.523.000 -1.065.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.383.000 2.598.000 1.192.000
Sum omløpsmidler 679.000 826.000 3.086.000
Sum eiendeler 3.062.000 3.424.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital -3.002.000 -2.587.000 -1.065.000
Sum egenkapital -2.978.000 -2.563.000 -1.040.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 5.850.000 5.100.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 137.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 3.062.000 3.424.000 4.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.122.000 -790.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -414.000 -390.000 -276.000
Driftskostnader -415.000 -1.512.000 -1.066.000
Driftsresultat -415.000 -1.512.000 -1.066.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -11.000 -1.000
Finans 0 -10.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -415.000 -1.523.000 -1.065.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.383.000 2.598.000 1.192.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.383.000 2.598.000 1.192.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 143.000 58.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 424.000 697.000 2.986.000
Sum omløpsmidler 679.000 826.000 3.086.000
Sum eiendeler 3.062.000 3.424.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital -3.002.000 -2.587.000 -1.065.000
Sum egenkapital -2.978.000 -2.563.000 -1.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 5.850.000 5.100.000
Leverandørgjeld 27.000 53.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 45.000 72.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 39.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 137.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 3.062.000 3.424.000 4.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 639.000 689.000 2.867.000
Likviditetsgrad 1 1 6 14.1
Likviditetsgrad 2 1 6 14.1
Soliditet -97.3 -74.9 -24.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -137.5
Gjeldsgrad -2.3 -5.1
Total kapitalrentabilitet -13.6 -44.1 -24.9
Signatur
18.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex