Sdm Holding AS
Juridisk navn:  Sdm Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Giljavegen 47 Giljavegen 47 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992912189
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 7/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Th Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.29%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -17.000 -38.000 92.000 101.000
Egenkapital: 993.000 1.004.000 1.021.000 1.589.000 1.522.000
Regnskap for  Sdm Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -17.000 -39.000 -13.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -17.000 -39.000 -13.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 105.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 105.000 111.000
Resultat før skatt -11.000 -17.000 -38.000 92.000 101.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -17.000 -38.000 92.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 962.000 962.000 868.000 1.018.000 1.368.000
Sum omløpsmidler 52.000 63.000 174.000 592.000 205.000
Sum eiendeler 1.014.000 1.025.000 1.042.000 1.610.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 546.000 563.000 1.101.000 1.034.000
Sum egenkapital 993.000 1.004.000 1.021.000 1.589.000 1.522.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.014.000 1.025.000 1.042.000 1.610.000 1.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -17.000 -39.000 -13.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -17.000 -39.000 -13.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -17.000 -39.000 -13.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 105.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 105.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -80.000 -25.000 -30.000
Årsresultat -11.000 -17.000 -38.000 92.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 962.000 962.000 868.000 1.018.000 1.368.000
Sum anleggsmidler 962.000 962.000 868.000 1.018.000 1.368.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 13.000 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 50.000 161.000 592.000 205.000
Sum omløpsmidler 52.000 63.000 174.000 592.000 205.000
Sum eiendeler 1.014.000 1.025.000 1.042.000 1.610.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 546.000 563.000 1.101.000 1.034.000
Sum egenkapital 993.000 1.004.000 1.021.000 1.589.000 1.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -80.000 -25.000 -30.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.014.000 1.025.000 1.042.000 1.610.000 1.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 63.000 174.000 592.000 175.000
Likviditetsgrad 1 6.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 6.9
Soliditet 97.9 9 9 98.7 96.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -1.7 -3.7 5.7 6.4
Signatur
29.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex