Se Byggutstyr As
Juridisk navn:  Se Byggutstyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47397819
Sjølystvegen 88 Sjølystvegen 88 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 996310752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.74%
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
29.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 744.000 781.000 816.000 661.000 781.000
Resultat: 7.000 -35.000 100.000 -50.000 98.000
Egenkapital: -17.000 -24.000 11.000 -89.000 -39.000
Regnskap for  Se Byggutstyr As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 744.000 781.000 816.000 661.000 781.000
Driftskostnader -737.000 -810.000 -717.000 -710.000 -675.000
Driftsresultat 7.000 -29.000 99.000 -48.000 107.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 0 -3.000 -9.000
Finans 1.000 -5.000 1.000 -2.000 -8.000
Resultat før skatt 7.000 -35.000 100.000 -50.000 98.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -35.000 100.000 -50.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 184.000 230.000 20.000 67.000
Sum omløpsmidler 125.000 129.000 198.000 126.000 190.000
Sum eiendeler 272.000 313.000 428.000 146.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -124.000 -89.000 -189.000 -139.000
Sum egenkapital -17.000 -24.000 11.000 -89.000 -39.000
Sum langsiktig gjeld 0 62.000 130.000 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 274.000 287.000 235.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 312.000 428.000 146.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 744.000 781.000 813.000 661.000 781.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 744.000 781.000 816.000 661.000 781.000
Varekostnad 0 0 -15.000 0 0
Lønninger -592.000 -623.000 -590.000 -553.000 -325.000
Avskrivning -37.000 -46.000 0 -47.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -141.000 -112.000 -110.000 -306.000
Driftskostnader -737.000 -810.000 -717.000 -710.000 -675.000
Driftsresultat 7.000 -29.000 99.000 -48.000 107.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 0 -3.000 -9.000
Finans 1.000 -5.000 1.000 -2.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -35.000 100.000 -50.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 184.000 230.000 20.000 67.000
Sum varige driftsmidler 147.000 184.000 230.000 20.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 147.000 184.000 230.000 20.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 64.000 59.000 27.000 60.000
Andre fordringer 0 2.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 62.000 139.000 99.000 127.000
Sum omløpsmidler 125.000 129.000 198.000 126.000 190.000
Sum eiendeler 272.000 313.000 428.000 146.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -124.000 -89.000 -189.000 -139.000
Sum egenkapital -17.000 -24.000 11.000 -89.000 -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 62.000 130.000 0 70.000
Leverandørgjeld 3.000 2.000 5.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 227.000 212.000 225.000 180.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 60.000 57.000 53.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 274.000 287.000 235.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 312.000 428.000 146.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 -145.000 -89.000 -109.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.6 0.9
Soliditet -6.3 -7.7 2.6 -61.0 -15.2
Resultatgrad 0.9 -3.7 12.1 -7.3 13.7
Rentedekningsgrad 3.5 -4.8 -15.7 12.0
Gjeldsgrad -16.9 37.9 -2.6 -7.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 23.4 -32.2 42.0
Signatur
20.01.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex