Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sea Sparrow As
Juridisk navn:  Sea Sparrow As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921380097
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -4.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Sea Sparrow As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -3.000
Finans -2.000
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.058.000
Sum omløpsmidler 264.000
Sum eiendeler 2.322.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 2.300.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -3.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.058.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.058.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 264.000
Sum omløpsmidler 264.000
Sum eiendeler 2.322.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.300.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000
Likviditetsgrad 1 8
Likviditetsgrad 2 8
Soliditet 0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 127.9
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
12.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex