Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sea Star International As
Juridisk navn:  Sea Star International As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91661038
C/O Gullfisken Austevoll As Storebøportalen Birkelandsvegen 2 C/O Gullfisken Austevoll As Storebøportalen Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914078059
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-106.83%
Egenkapital  
  
-20.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 257.000 1.216.000 990.000 209.000
Resultat: -11.000 161.000 1.005.000 825.000 194.000
Egenkapital: -71.000 -59.000 160.000 237.000 36.000
Regnskap for  Sea Star International As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 257.000 1.216.000 990.000 209.000
Driftskostnader -19.000 -95.000 -207.000 -169.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 161.000 1.009.000 821.000 194.000
Finansinntekter 8.000 2.000 -3.000 4.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 0
Finans 8.000 0 -4.000 4.000 0
Resultat før skatt -11.000 161.000 1.005.000 825.000 194.000
Skattekostnad 0 -40.000 -256.000 -224.000 -52.000
Årsresultat -11.000 121.000 749.000 600.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 475.000 24.000 907.000 1.107.000 295.000
Sum eiendeler 475.000 24.000 907.000 1.107.000 295.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -94.000 125.000 202.000 2.000
Sum egenkapital -71.000 -59.000 160.000 237.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 475.000 -60.000 159.000 236.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 257.000 1.216.000 990.000 209.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 257.000 1.216.000 990.000 209.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -13.000 -6.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -94.000 -194.000 -163.000 -14.000
Driftskostnader -19.000 -95.000 -207.000 -169.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 161.000 1.009.000 821.000 194.000
Finansinntekter 8.000 2.000 -3.000 4.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 0
Finans 8.000 0 -4.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -400.000 -140.000
Årsresultat -11.000 121.000 749.000 600.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 253.000 275.000 141.000
Andre fordringer 4.000 5.000 0 39.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 471.000 19.000 655.000 793.000 154.000
Sum omløpsmidler 475.000 24.000 907.000 1.107.000 295.000
Sum eiendeler 475.000 24.000 907.000 1.107.000 295.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -94.000 125.000 202.000 2.000
Sum egenkapital -71.000 -59.000 160.000 237.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 200.000 400.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 40.000 256.000 224.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 291.000 246.000 52.000
Utbytte 0 0 -200.000 -400.000 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 546.000 43.000 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 475.000 -60.000 159.000 236.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 24.000 907.000 1.107.000 295.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 0.0 0.0
Soliditet -14.9 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 62.6 8 82.9 92.8
Rentedekningsgrad 80.5 1
Gjeldsgrad -7.7 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -276.3 628.8 348.1 538.9
Signatur
12.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex