Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seabrook Haven AS
Juridisk navn:  Seabrook Haven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67111190
Sakariasveien 35D Sakariasveien 35D Fax: 67517700
0758 Oslo 758 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985175896
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/9/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nordic maritime invest as
Regnskapsfører: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3364.29%
Egenkapital  
  
11.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 86.000 1.163.000
Resultat: 485.000 14.000 -1.959.000 -225.000 1.309.000
Egenkapital: 4.534.000 4.049.000 4.035.000 5.995.000 6.219.000
Regnskap for  Seabrook Haven AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 86.000 1.163.000
Driftskostnader -92.000 -107.000 -1.964.000 -165.000 -157.000
Driftsresultat -92.000 -107.000 -1.964.000 -78.000 1.006.000
Finansinntekter 582.000 121.000 0 6.000 223.000
Finanskostnader -6.000 0 4.000 -153.000 81.000
Finans 576.000 121.000 4.000 -147.000 304.000
Resultat før skatt 485.000 14.000 -1.959.000 -225.000 1.309.000
Skattekostnad 0 0 0 0 88.000
Årsresultat 485.000 14.000 -1.959.000 -225.000 1.397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.449.000 2.777.000 2.577.000 3.401.000 2.101.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 1.504.000 1.762.000 2.754.000 4.282.000
Sum eiendeler 4.930.000 4.281.000 4.339.000 6.155.000 6.383.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -537.000 -550.000 1.409.000 1.634.000
Sum egenkapital 4.534.000 4.049.000 4.035.000 5.995.000 6.219.000
Sum langsiktig gjeld 390.000 232.000 304.000 154.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.930.000 4.281.000 4.340.000 6.155.000 6.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 -163.000
Andre inntekter 0 0 0 86.000 1.326.000
Driftsinntekter 0 0 0 86.000 1.163.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -107.000 -1.964.000 -165.000 -157.000
Driftskostnader -92.000 -107.000 -1.964.000 -165.000 -157.000
Driftsresultat -92.000 -107.000 -1.964.000 -78.000 1.006.000
Finansinntekter 582.000 121.000 0 6.000 223.000
Finanskostnader -6.000 0 4.000 -153.000 81.000
Finans 576.000 121.000 4.000 -147.000 304.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 237.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 485.000 14.000 -1.959.000 -225.000 1.397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.449.000 2.777.000 2.577.000 3.401.000 2.101.000
Sum anleggsmidler 3.449.000 2.777.000 2.577.000 3.401.000 2.101.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.481.000 1.504.000 1.762.000 2.754.000 4.282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.481.000 1.504.000 1.762.000 2.754.000 4.282.000
Sum eiendeler 4.930.000 4.281.000 4.339.000 6.155.000 6.383.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -537.000 -550.000 1.409.000 1.634.000
Sum egenkapital 4.534.000 4.049.000 4.035.000 5.995.000 6.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 390.000 232.000 304.000 154.000 157.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.930.000 4.281.000 4.340.000 6.155.000 6.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.475.000 1.504.000 1.762.000 2.748.000 4.276.000
Likviditetsgrad 1 246.8 4 713.7
Likviditetsgrad 2 246.8 0 0 4 713.7
Soliditet 9 94.6 9 97.4 97.4
Resultatgrad -90.7 86.5
Rentedekningsgrad -15.3 4 -0.5 -15.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.9 0.3 -45.3 -1.2 19.3
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex