Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seaproducts AS
Juridisk navn:  Seaproducts AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nils Ottar Støbakk Godøyvegen 186 Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 931067214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/1965
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.53%
Resultat  
  
-103.13%
Egenkapital  
  
-9.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 975.000 4.155.000 855.000 763.000 384.000
Resultat: -98.000 3.126.000 92.000 12.000 74.000
Egenkapital: 561.000 617.000 -20.000 -167.000 -179.000
Regnskap for  Seaproducts AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 975.000 4.155.000 855.000 763.000 384.000
Driftskostnader -1.076.000 -1.036.000 -764.000 -748.000 -308.000
Driftsresultat -101.000 3.119.000 91.000 15.000 76.000
Finansinntekter 3.000 7.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 3.000 7.000 0 -3.000 -2.000
Resultat før skatt -98.000 3.126.000 92.000 12.000 74.000
Skattekostnad 43.000 -725.000 -25.000 0 0
Årsresultat -56.000 2.401.000 66.000 12.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 492.000 168.000 243.000 207.000 137.000
Sum omløpsmidler 988.000 2.670.000 91.000 58.000 40.000
Sum eiendeler 1.480.000 2.838.000 334.000 265.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 517.000 -120.000 -267.000 -279.000
Sum egenkapital 561.000 617.000 -20.000 -167.000 -179.000
Sum langsiktig gjeld 444.000 582.000 262.000 390.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 476.000 1.640.000 92.000 41.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.481.000 2.839.000 334.000 264.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 975.000 872.000 855.000 761.000 382.000
Andre inntekter 0 3.283.000 0 2.000 2.000
Driftsinntekter 975.000 4.155.000 855.000 763.000 384.000
Varekostnad -49.000 -44.000 -46.000 -43.000 -43.000
Lønninger -601.000 -602.000 -462.000 -473.000 -125.000
Avskrivning -83.000 -19.000 -19.000 -11.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -371.000 -237.000 -221.000 -132.000
Driftskostnader -1.076.000 -1.036.000 -764.000 -748.000 -308.000
Driftsresultat -101.000 3.119.000 91.000 15.000 76.000
Finansinntekter 3.000 7.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 3.000 7.000 0 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.440.000 0 0 0
Årsresultat -56.000 2.401.000 66.000 12.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 56.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 59.000 69.000 79.000 0
Sum varige driftsmidler 492.000 168.000 187.000 207.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 492.000 168.000 243.000 207.000 137.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 0 0 9.000
Andre fordringer 70.000 28.000 16.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 919.000 2.639.000 75.000 46.000 20.000
Sum omløpsmidler 988.000 2.670.000 91.000 58.000 40.000
Sum eiendeler 1.480.000 2.838.000 334.000 265.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 517.000 -120.000 -267.000 -279.000
Sum egenkapital 561.000 617.000 -20.000 -167.000 -179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 444.000 582.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 444.000 582.000 262.000 390.000 310.000
Leverandørgjeld 6.000 19.000 28.000 13.000 21.000
Betalbar skatt 95.000 88.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 94.000 50.000 26.000 18.000
Utbytte 0 -1.440.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 1.440.000 14.000 2.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 476.000 1.640.000 92.000 41.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.481.000 2.839.000 334.000 264.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 1.030.000 -1.000 17.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1 1.5 0.9
Soliditet 37.9 21.7 -63.3 -101.1
Resultatgrad -10.4 75.1 10.6 2.0 19.8
Rentedekningsgrad 5.0 25.7
Gjeldsgrad 1.6 3.6 -17.7 -2.6 -2.0
Total kapitalrentabilitet -6.6 110.1 27.2 5.7 43.5
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREMEDLEMMET. DERSOM DET ER TO
ELLER FLERE STYREMEDLEMMER, TEGNER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex