Seas Fabrikker AS
Juridisk navn:  Seas Fabrikker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94002800
Postboks 600 Ryggeveien 96 Fax: 69269006
1522 Moss 1528 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 915769209
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 10/25/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.31%
Resultat  
  
-530.87%
Egenkapital  
  
-3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.297.000 37.541.000 38.972.000 34.858.000 32.922.000
Resultat: -642.000 149.000 176.000 414.000 842.000
Egenkapital: 14.370.000 14.888.000 14.819.000 14.732.000 14.456.000
Regnskap for  Seas Fabrikker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.297.000 37.541.000 38.972.000 34.858.000 32.922.000
Driftskostnader -37.230.000 -37.537.000 -39.013.000 -34.238.000 -32.530.000
Driftsresultat -933.000 4.000 -41.000 620.000 392.000
Finansinntekter 438.000 240.000 432.000 238.000 693.000
Finanskostnader -147.000 -95.000 -214.000 -445.000 -244.000
Finans 291.000 145.000 218.000 -207.000 449.000
Resultat før skatt -642.000 149.000 176.000 414.000 842.000
Skattekostnad 124.000 -79.000 -90.000 -138.000 -290.000
Årsresultat -518.000 70.000 86.000 276.000 553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.532.000 1.453.000 1.891.000 1.788.000 1.980.000
Sum omløpsmidler 18.033.000 19.135.000 18.182.000 17.461.000 17.406.000
Sum eiendeler 19.565.000 20.588.000 20.073.000 19.249.000 19.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.970.000 3.488.000 3.419.000 3.332.000 3.056.000
Sum egenkapital 14.370.000 14.888.000 14.819.000 14.732.000 14.456.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.195.000 5.699.000 5.255.000 4.517.000 4.930.000
Sum gjeld og egenkapital 19.565.000 20.587.000 20.074.000 19.249.000 19.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.265.000 37.541.000 38.972.000 34.858.000 32.922.000
Andre inntekter 32.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.297.000 37.541.000 38.972.000 34.858.000 32.922.000
Varekostnad -12.847.000 -13.852.000 -14.570.000 -13.697.000 -11.781.000
Lønninger -16.179.000 -16.232.000 -15.373.000 -14.264.000 -14.065.000
Avskrivning -432.000 -541.000 -558.000 -556.000 -612.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.772.000 -8.350.000 -7.909.000 -6.127.000 -5.820.000
Driftskostnader -37.230.000 -37.537.000 -39.013.000 -34.238.000 -32.530.000
Driftsresultat -933.000 4.000 -41.000 620.000 392.000
Finansinntekter 438.000 240.000 432.000 238.000 693.000
Finanskostnader -147.000 -95.000 -214.000 -445.000 -244.000
Finans 291.000 145.000 218.000 -207.000 449.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -518.000 70.000 86.000 276.000 553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 803.000 679.000 759.000 848.000 986.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 720.000 710.000 991.000 421.000 572.000
Driftsløsøre 9.000 64.000 142.000 519.000 421.000
Sum varige driftsmidler 729.000 774.000 1.133.000 939.000 994.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.532.000 1.453.000 1.891.000 1.788.000 1.980.000
Varebeholdning 10.402.000 10.505.000 9.083.000 9.687.000 10.637.000
Kundefordringer 3.253.000 5.919.000 4.976.000 4.543.000 3.316.000
Andre fordringer 537.000 242.000 1.009.000 524.000 577.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.841.000 2.468.000 3.114.000 2.708.000 2.875.000
Sum omløpsmidler 18.033.000 19.135.000 18.182.000 17.461.000 17.406.000
Sum eiendeler 19.565.000 20.588.000 20.073.000 19.249.000 19.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.970.000 3.488.000 3.419.000 3.332.000 3.056.000
Sum egenkapital 14.370.000 14.888.000 14.819.000 14.732.000 14.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.233.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.508.000 1.490.000 2.140.000 1.371.000 2.029.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 853.000 787.000 1.137.000 1.098.000 1.074.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.833.000 2.189.000 1.977.000 2.048.000 1.827.000
Sum kortsiktig gjeld 5.195.000 5.699.000 5.255.000 4.517.000 4.930.000
Sum gjeld og egenkapital 19.565.000 20.587.000 20.074.000 19.249.000 19.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.838.000 13.436.000 12.927.000 12.944.000 12.476.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.4 3.5 3.9 3.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.4
Soliditet 73.4 72.3 73.8 76.5 74.6
Resultatgrad -2.6 0 -0.1 1.8 1.2
Rentedekningsgrad -6.3 0 -0.2 1.4 4.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 1.2 1.9 4.5 5.6
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex