Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seb Produkter AS
Juridisk navn:  Seb Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63943060
Postboks 540 Algarheimsvegen Kisavegen 5 Fax: 63943061
2057 Jessheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 967740799
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Value Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.46%
Resultat  
  
-377.24%
Egenkapital  
  
-4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.575.000 18.661.000 20.987.000 16.859.000 31.496.000
Resultat: -402.000 145.000 1.224.000 -160.000 1.084.000
Egenkapital: 6.250.000 6.526.000 6.288.000 5.377.000 5.509.000
Regnskap for  Seb Produkter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.575.000 18.661.000 20.987.000 16.859.000 31.496.000
Driftskostnader -18.934.000 -18.404.000 -19.671.000 -16.913.000 -30.393.000
Driftsresultat -359.000 257.000 1.316.000 -53.000 1.102.000
Finansinntekter 112.000 41.000 58.000 50.000 127.000
Finanskostnader -155.000 -154.000 -150.000 -156.000 -146.000
Finans -43.000 -113.000 -92.000 -106.000 -19.000
Resultat før skatt -402.000 145.000 1.224.000 -160.000 1.084.000
Skattekostnad 127.000 94.000 -313.000 28.000 -305.000
Årsresultat -275.000 238.000 910.000 -132.000 779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 523.000 228.000 359.000 624.000 827.000
Sum omløpsmidler 10.142.000 8.063.000 8.049.000 7.302.000 7.528.000
Sum eiendeler 10.665.000 8.291.000 8.408.000 7.926.000 8.355.000
Sum opptjent egenkapital 6.149.000 6.425.000 6.187.000 5.276.000 5.408.000
Sum egenkapital 6.250.000 6.526.000 6.288.000 5.377.000 5.509.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.414.000 1.765.000 2.120.000 2.549.000 2.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.664.000 8.291.000 8.408.000 7.926.000 8.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.575.000 18.661.000 20.950.000 16.845.000 31.496.000
Andre inntekter 0 0 36.000 14.000 0
Driftsinntekter 18.575.000 18.661.000 20.987.000 16.859.000 31.496.000
Varekostnad -11.845.000 -11.433.000 -13.153.000 -10.292.000 -22.762.000
Lønninger -5.031.000 -4.698.000 -4.065.000 -4.174.000 -4.446.000
Avskrivning -82.000 -160.000 -235.000 -278.000 -272.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.976.000 -2.113.000 -2.218.000 -2.169.000 -2.913.000
Driftskostnader -18.934.000 -18.404.000 -19.671.000 -16.913.000 -30.393.000
Driftsresultat -359.000 257.000 1.316.000 -53.000 1.102.000
Finansinntekter 112.000 41.000 58.000 50.000 127.000
Finanskostnader -155.000 -154.000 -150.000 -156.000 -146.000
Finans -43.000 -113.000 -92.000 -106.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -275.000 238.000 910.000 -132.000 779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 243.000 117.000 88.000 138.000 111.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.000 26.000 46.000 43.000 0
Driftsløsøre 19.000 85.000 225.000 442.000 716.000
Sum varige driftsmidler 29.000 111.000 271.000 485.000 716.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 523.000 228.000 359.000 624.000 827.000
Varebeholdning 2.740.000 2.934.000 2.628.000 2.474.000 2.451.000
Kundefordringer 1.170.000 1.028.000 1.709.000 1.968.000 2.389.000
Andre fordringer 1.180.000 802.000 331.000 272.000 377.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.052.000 3.299.000 3.380.000 2.587.000 2.311.000
Sum omløpsmidler 10.142.000 8.063.000 8.049.000 7.302.000 7.528.000
Sum eiendeler 10.665.000 8.291.000 8.408.000 7.926.000 8.355.000
Sum opptjent egenkapital 6.149.000 6.425.000 6.187.000 5.276.000 5.408.000
Sum egenkapital 6.250.000 6.526.000 6.288.000 5.377.000 5.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 827.000 707.000 777.000 1.310.000 1.793.000
Betalbar skatt 0 0 263.000 0 351.000
Skyldig offentlige avgifter 574.000 639.000 547.000 733.000 324.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.013.000 419.000 533.000 506.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 4.414.000 1.765.000 2.120.000 2.549.000 2.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.664.000 8.291.000 8.408.000 7.926.000 8.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.728.000 6.298.000 5.929.000 4.753.000 4.682.000
Likviditetsgrad 1 2.3 4.6 3.8 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2.9 2.6 1.9 1.8
Soliditet 58.6 78.7 74.8 67.8 65.9
Resultatgrad -1.9 1.4 6.3 -0.3 3.5
Rentedekningsgrad -2.3 1.7 8.8 0.0 8.4
Gjeldsgrad 0.7 0.3 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.3 3.6 16.3 0.0 14.7
Signatur
03.02.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2010
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex