Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seba Permanent Make Up As
Juridisk navn:  Seba Permanent Make Up As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 39 Olsvikåsen 39 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917200637
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.35%
Resultat  
  
162.79%
Egenkapital  
  
193.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 571.000 495.000 254.000
Resultat: 113.000 43.000 -23.000
Egenkapital: 132.000 45.000 7.000
Regnskap for  Seba Permanent Make Up As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 571.000 495.000 254.000
Driftskostnader -458.000 -451.000 -277.000
Driftsresultat 113.000 43.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 113.000 43.000 -23.000
Skattekostnad -27.000 -5.000 0
Årsresultat 87.000 39.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 199.000 90.000 26.000
Sum eiendeler 199.000 90.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 15.000 -23.000
Sum egenkapital 132.000 45.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 45.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 90.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 571.000 495.000 254.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 571.000 495.000 254.000
Varekostnad -76.000 -61.000 -22.000
Lønninger -139.000 -135.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -255.000 -209.000
Driftskostnader -458.000 -451.000 -277.000
Driftsresultat 113.000 43.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 87.000 39.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 9.000 -45.000
Andre fordringer 19.000 13.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 171.000 68.000 58.000
Sum omløpsmidler 199.000 90.000 26.000
Sum eiendeler 199.000 90.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 15.000 -23.000
Sum egenkapital 132.000 45.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 2.000 10.000
Betalbar skatt 27.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 27.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 11.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 45.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 90.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000 45.000 6.000
Likviditetsgrad 1 3 2 1.3
Likviditetsgrad 2 3 2 1.3
Soliditet 66.3 5 25.9
Resultatgrad 19.8 8.7 -9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1 2.9
Total kapitalrentabilitet 56.8 47.8 -85.2
Signatur
24.05.2016
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex