Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seby AS
Juridisk navn:  Seby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64838700
Vestvollveien 6 Vestvollveien 6 Fax: 64838701
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 948829703
Aksjekapital: 720.000 NOK
Antall ansatte: 101
Etableringsdato: 8/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.74%
Resultat  
  
16.75%
Egenkapital  
  
48.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 741.530.000 508.805.000 452.068.000 604.464.000 459.019.000
Resultat: 47.041.000 40.292.000 51.309.000 57.882.000 33.872.000
Egenkapital: 60.588.000 40.697.000 21.988.000 38.104.000 24.380.000
Regnskap for  Seby AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 741.530.000 508.805.000 452.068.000 604.464.000 459.019.000
Driftskostnader -697.358.000 -470.353.000 -402.407.000 -548.194.000 -426.279.000
Driftsresultat 44.172.000 38.452.000 49.661.000 56.270.000 32.740.000
Finansinntekter 3.368.000 2.051.000 1.760.000 1.716.000 1.300.000
Finanskostnader -499.000 -211.000 -112.000 -104.000 -168.000
Finans 2.869.000 1.840.000 1.648.000 1.612.000 1.132.000
Resultat før skatt 47.041.000 40.292.000 51.309.000 57.882.000 33.872.000
Skattekostnad -10.449.000 -9.480.000 -12.213.000 -13.808.000 -8.465.000
Årsresultat 36.592.000 30.812.000 39.096.000 44.074.000 25.407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.796.000 7.803.000 7.285.000 4.690.000 6.317.000
Sum omløpsmidler 293.539.000 196.109.000 205.148.000 184.102.000 113.603.000
Sum eiendeler 301.335.000 203.912.000 212.433.000 188.792.000 119.920.000
Sum opptjent egenkapital 54.218.000 34.327.000 15.618.000 31.734.000 18.104.000
Sum egenkapital 60.588.000 40.697.000 21.988.000 38.104.000 24.380.000
Sum langsiktig gjeld 10.274.000 1.484.000 2.806.000 17.905.000 12.349.000
Sum kortsiktig gjeld 230.473.000 161.731.000 187.639.000 132.783.000 83.191.000
Sum gjeld og egenkapital 301.335.000 203.912.000 212.433.000 188.792.000 119.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 741.530.000 508.805.000 452.068.000 604.464.000 459.019.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 741.530.000 508.805.000 452.068.000 604.464.000 459.019.000
Varekostnad -589.991.000 -392.323.000 -334.183.000 -495.974.000 -371.576.000
Lønninger -87.801.000 -63.966.000 -56.811.000 -38.271.000 -42.912.000
Avskrivning -2.303.000 -2.729.000 -2.612.000 -2.166.000 -2.202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.263.000 -11.335.000 -8.801.000 -11.783.000 -9.589.000
Driftskostnader -697.358.000 -470.353.000 -402.407.000 -548.194.000 -426.279.000
Driftsresultat 44.172.000 38.452.000 49.661.000 56.270.000 32.740.000
Finansinntekter 3.368.000 2.051.000 1.760.000 1.716.000 1.300.000
Finanskostnader -499.000 -211.000 -112.000 -104.000 -168.000
Finans 2.869.000 1.840.000 1.648.000 1.612.000 1.132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -16.560.000 -11.952.000 -55.001.000 -30.600.000 -18.564.000
Årsresultat 36.592.000 30.812.000 39.096.000 44.074.000 25.407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.033.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.344.000 5.318.000 6.833.000 4.667.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 6.281.000
Sum varige driftsmidler 7.344.000 5.318.000 6.833.000 4.667.000 6.281.000
Sum finansielle anleggsmidler 452.000 452.000 452.000 23.000 36.000
Sum anleggsmidler 7.796.000 7.803.000 7.285.000 4.690.000 6.317.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.107.000 67.695.000 20.559.000 53.547.000 18.373.000
Andre fordringer 25.665.000 14.644.000 17.000 0 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.902.000 103.709.000 183.835.000 128.029.000 94.992.000
Sum omløpsmidler 293.539.000 196.109.000 205.148.000 184.102.000 113.603.000
Sum eiendeler 301.335.000 203.912.000 212.433.000 188.792.000 119.920.000
Sum opptjent egenkapital 54.218.000 34.327.000 15.618.000 31.734.000 18.104.000
Sum egenkapital 60.588.000 40.697.000 21.988.000 38.104.000 24.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.274.000 1.484.000 2.806.000 17.905.000 12.349.000
Gjeld til kredittinstitutt 652.000 1.786.000 246.000 1.245.000 834.000
Sum langsiktig gjeld 10.274.000 1.484.000 2.806.000 17.905.000 12.349.000
Leverandørgjeld 165.577.000 100.402.000 82.643.000 79.122.000 44.264.000
Betalbar skatt 0 13.413.000 26.940.000 6.231.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.992.000 17.454.000 14.906.000 10.463.000 9.990.000
Utbytte -16.560.000 -11.952.000 -55.001.000 -30.600.000 -18.564.000
Annen kortsiktig gjeld 29.692.000 16.724.000 7.903.000 5.122.000 9.539.000
Sum kortsiktig gjeld 230.473.000 161.731.000 187.639.000 132.783.000 83.191.000
Sum gjeld og egenkapital 301.335.000 203.912.000 212.433.000 188.792.000 119.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.066.000 34.378.000 17.509.000 51.319.000 30.412.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.4 1.4
Soliditet 20.1 2 10.4 20.2 20.3
Resultatgrad 6 7.6 1 9.3 7.1
Rentedekningsgrad 88.5 182.2 443.4 541.1 202.6
Gjeldsgrad 4 4 8.7 4 3.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 19.9 24.2 30.7 28.4
Signatur
24.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP,
ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex