Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sector Alarm Spain AS
Juridisk navn:  Sector Alarm Spain AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500060
Postboks 113 Grefsen Vitaminveien 1A Fax: 21936200
0409 Oslo 485 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992369175
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
67.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -40.000 -42.000 -27.000 -42.000
Egenkapital: 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000
Regnskap for  Sector Alarm Spain AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -40.000 -55.000 -33.000 -36.000
Driftsresultat -13.000 -40.000 -55.000 -33.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 13.000 17.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -6.000
Finans 0 0 13.000 6.000 -6.000
Resultat før skatt -13.000 -40.000 -42.000 -27.000 -42.000
Skattekostnad 3.000 9.000 10.000 7.000 11.000
Årsresultat -10.000 -31.000 -32.000 -20.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000
Sum omløpsmidler 540.000 567.000 527.000 527.000 709.000
Sum eiendeler 13.326.000 13.353.000 13.313.000 13.313.000 13.495.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -7.000
Sum egenkapital 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 171.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 40.000 0 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 13.326.000 13.353.000 13.313.000 13.313.000 13.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -40.000 -55.000 -33.000 -36.000
Driftskostnader -13.000 -40.000 -55.000 -33.000 -36.000
Driftsresultat -13.000 -40.000 -55.000 -33.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 13.000 17.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -6.000
Finans 0 0 13.000 6.000 -6.000
Konsernbidrag 10.000 31.000 0 -20.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -31.000 -32.000 -20.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000
Sum anleggsmidler 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000 12.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 89.000
Sum omløpsmidler 540.000 567.000 527.000 527.000 709.000
Sum eiendeler 13.326.000 13.353.000 13.313.000 13.313.000 13.495.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -7.000
Sum egenkapital 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000 13.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 40.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 171.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 40.000 0 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 13.326.000 13.353.000 13.313.000 13.313.000 13.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 527.000 527.000 527.000 527.000 699.000
Likviditetsgrad 1 41.5 14.2 70.9
Likviditetsgrad 2 41.5 14.2 0 0 71.0
Soliditet 99.9 99.7 1 1 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3
Signatur
15.07.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex