Security Eiendom As
Juridisk navn:  Security Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95255570
Brentåsveien 30 Brentåsveien 30 Fax:
3229 Sandefjord 3229 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 997560000
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8.33%
Egenkapital  
  
-3.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 290.000 0 0
Resultat: -11.000 -12.000 280.000 -6.000 -5.000
Egenkapital: 275.000 285.000 298.000 76.000 82.000
Regnskap for  Security Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 290.000 0 0
Driftskostnader -11.000 -13.000 -11.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 279.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -12.000 280.000 -6.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 -58.000 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 222.000 -6.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.379.000 2.965.000 0 1.230.000 1.230.000
Sum omløpsmidler 60.000 70.000 1.605.000 97.000 102.000
Sum eiendeler 3.439.000 3.035.000 1.605.000 1.327.000 1.332.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 185.000 198.000 -24.000 -18.000
Sum egenkapital 275.000 285.000 298.000 76.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.165.000 2.750.000 1.307.000 1.251.000 1.250.000
Sum gjeld og egenkapital 3.440.000 3.035.000 1.605.000 1.327.000 1.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 290.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 290.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -13.000 -11.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -11.000 -13.000 -11.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 279.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 222.000 -6.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.379.000 2.965.000 0 1.230.000 1.230.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.379.000 2.965.000 0 1.230.000 1.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.379.000 2.965.000 0 1.230.000 1.230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 70.000 1.605.000 97.000 102.000
Sum omløpsmidler 60.000 70.000 1.605.000 97.000 102.000
Sum eiendeler 3.439.000 3.035.000 1.605.000 1.327.000 1.332.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 185.000 198.000 -24.000 -18.000
Sum egenkapital 275.000 285.000 298.000 76.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 58.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.100.000 2.750.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Sum kortsiktig gjeld 3.165.000 2.750.000 1.307.000 1.251.000 1.250.000
Sum gjeld og egenkapital 3.440.000 3.035.000 1.605.000 1.327.000 1.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.105.000 -2.680.000 298.000 -1.154.000 -1.148.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 0.1 0.1
Soliditet 8 9.4 18.6 5.7 6.2
Resultatgrad 96.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.5 9.6 4.4 16.5 15.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.4 17.4 -0.5 -0.4
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex