Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Group As
Juridisk navn:  Security Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 39 Vålerenga Dronning Eufemias Gate 16 Fax:
0626 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998437253
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/21/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.37%
Resultat  
  
-109.23%
Egenkapital  
  
-9.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 69.000 95.000 51.000 0 34.000
Resultat: -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Egenkapital: 57.000 63.000 9.000 4.000 12.000
Regnskap for  Security Group As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 69.000 95.000 51.000 0 34.000
Driftskostnader -75.000 -31.000 -46.000 -9.000 -28.000
Driftsresultat -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 140.000 56.000 4.000 17.000
Sum eiendeler 62.000 140.000 56.000 4.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0 -21.000 -26.000 -18.000
Sum egenkapital 57.000 63.000 9.000 4.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 45.000 59.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 31.000 -11.000 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 139.000 57.000 4.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 95.000 51.000 0 34.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 69.000 95.000 51.000 0 34.000
Varekostnad -4.000 -8.000 -46.000 0 0
Lønninger -24.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -23.000 0 -9.000 -28.000
Driftskostnader -75.000 -31.000 -46.000 -9.000 -28.000
Driftsresultat -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 65.000 5.000 -9.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 106.000 33.000 0 0
Andre fordringer 25.000 25.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 8.000 24.000 4.000 17.000
Sum omløpsmidler 62.000 140.000 56.000 4.000 17.000
Sum eiendeler 62.000 140.000 56.000 4.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0 -21.000 -26.000 -18.000
Sum egenkapital 57.000 63.000 9.000 4.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 45.000 59.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 21.000 -11.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 31.000 -11.000 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 139.000 57.000 4.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 109.000 67.000 4.000 13.000
Likviditetsgrad 1 15.5 4.5 -5.1 4.3
Likviditetsgrad 2 15.5 4.5 -5.1 0 4.3
Soliditet 93.4 45.3 15.8 1 75.0
Resultatgrad -8.7 68.4 9.8 17.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 1.2 5.3 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -9.8 46.8 8.8 37.5
Signatur
30.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex