Security Invest AS
Juridisk navn:  Security Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46631460
Postboks 374 Strandgata 33 Fax:
2315 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 993485659
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.19%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 182.000 194.000 439.000 362.000 267.000
Egenkapital: 850.000 850.000 849.000 748.000 386.000
Regnskap for  Security Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -6.000 -8.000 -14.000 -8.000
Driftsresultat -3.000 -6.000 -8.000 -14.000 -8.000
Finansinntekter 185.000 202.000 461.000 404.000 311.000
Finanskostnader 0 -2.000 -14.000 -29.000 -37.000
Finans 185.000 200.000 447.000 375.000 274.000
Resultat før skatt 182.000 194.000 439.000 362.000 267.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 182.000 194.000 439.000 362.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 836.000 836.000 836.000 836.000 979.000
Sum omløpsmidler 195.000 207.000 481.000 577.000 316.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.043.000 1.317.000 1.413.000 1.295.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 438.000 438.000 336.000 -26.000
Sum egenkapital 850.000 850.000 849.000 748.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 127.000 595.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 194.000 341.000 71.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.044.000 1.318.000 1.414.000 1.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -6.000 -8.000 -14.000 -8.000
Driftskostnader -3.000 -6.000 -8.000 -14.000 -8.000
Driftsresultat -3.000 -6.000 -8.000 -14.000 -8.000
Finansinntekter 185.000 202.000 461.000 404.000 311.000
Finanskostnader 0 -2.000 -14.000 -29.000 -37.000
Finans 185.000 200.000 447.000 375.000 274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -181.000 -194.000 -337.000 0 0
Årsresultat 182.000 194.000 439.000 362.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 836.000 836.000 836.000 836.000 979.000
Sum anleggsmidler 836.000 836.000 836.000 836.000 979.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 185.000 202.000 461.000 550.000 314.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 5.000 20.000 28.000 2.000
Sum omløpsmidler 195.000 207.000 481.000 577.000 316.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.043.000 1.317.000 1.413.000 1.295.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 438.000 438.000 336.000 -26.000
Sum egenkapital 850.000 850.000 849.000 748.000 386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 127.000 595.000 773.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -181.000 -194.000 -337.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 71.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 194.000 341.000 71.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.044.000 1.318.000 1.414.000 1.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 13.000 140.000 506.000 179.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.4 8.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.4 8.1 2.4
Soliditet 82.4 81.4 64.5 52.9 29.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.5 8.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.6 0.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 18.8 34.4 27.6 23.4
Signatur
19.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex