Security Lock System AS
Juridisk navn:  Security Lock System AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23005550
Granstuveien 5D Granstuveien 5D Fax: 23005501
1185 Oslo 1185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968433768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Regnskap for  Security Lock System AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Sum egenkapital -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Sum egenkapital -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -500.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
22.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex