Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Midt-norge As
Juridisk navn:  Security Midt-norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97164540
Eidsvåg Eidsvåg Fax:
6460 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 998175321
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Egenkapital: -7.000 -4.000 0 4.000 7.000
Regnskap for  Security Midt-norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Skattekostnad 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Årsresultat -3.000 -4.000 -3.000 -4.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -34.000 -30.000 -26.000 -23.000
Sum egenkapital -7.000 -4.000 0 4.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 14.000 9.000 5.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 10.000 9.000 9.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -3.000 -4.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -34.000 -30.000 -26.000 -23.000
Sum egenkapital -7.000 -4.000 0 4.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 13.000 9.000 4.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 14.000 9.000 5.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 10.000 9.000 9.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -14.000 -9.000 -5.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -63.6 0 44.4 87.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 -3.5 1.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -36.4 -44.4 -44.4 -162.5
Signatur
05.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
05.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex