Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Norway AS
Juridisk navn:  Security Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71583300
Postboks 2127 Hollendergata 7 Fax: 71566770
6502 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 980408876
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.49%
Resultat  
  
-397.67%
Egenkapital  
  
-61.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.347.000 17.790.000 16.204.000 18.347.000 21.145.000
Resultat: -512.000 172.000 -345.000 -219.000 964.000
Egenkapital: -1.077.000 -667.000 144.000 420.000 587.000
Regnskap for  Security Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.347.000 17.790.000 16.204.000 18.347.000 21.145.000
Driftskostnader -17.802.000 -17.560.000 -16.507.000 -18.518.000 -20.132.000
Driftsresultat -455.000 231.000 -302.000 -171.000 1.013.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -59.000 -43.000 -49.000 -53.000
Finans -57.000 -59.000 -42.000 -48.000 -49.000
Resultat før skatt -512.000 172.000 -345.000 -219.000 964.000
Skattekostnad 102.000 215.000 69.000 52.000 -266.000
Årsresultat -410.000 387.000 -276.000 -167.000 698.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 859.000 840.000 751.000 1.116.000
Sum omløpsmidler 3.049.000 2.960.000 3.858.000 3.772.000 4.550.000
Sum eiendeler 3.902.000 3.819.000 4.698.000 4.523.000 5.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.227.000 -817.000 -6.000 270.000 437.000
Sum egenkapital -1.077.000 -667.000 144.000 420.000 587.000
Sum langsiktig gjeld 486.000 0 109.000 235.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 4.486.000 4.445.000 3.869.000 4.675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.902.000 3.819.000 4.698.000 4.524.000 5.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.333.000 17.782.000 16.195.000 18.341.000 21.135.000
Andre inntekter 15.000 9.000 9.000 5.000 10.000
Driftsinntekter 17.347.000 17.790.000 16.204.000 18.347.000 21.145.000
Varekostnad -828.000 -1.102.000 -1.142.000 -926.000 -1.067.000
Lønninger -14.160.000 -13.931.000 -12.611.000 -14.344.000 -15.620.000
Avskrivning -132.000 -154.000 -227.000 -173.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.682.000 -2.373.000 -2.527.000 -3.075.000 -3.257.000
Driftskostnader -17.802.000 -17.560.000 -16.507.000 -18.518.000 -20.132.000
Driftsresultat -455.000 231.000 -302.000 -171.000 1.013.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -59.000 -43.000 -49.000 -53.000
Finans -57.000 -59.000 -42.000 -48.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat -410.000 387.000 -276.000 -167.000 698.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 468.000 382.000 183.000 130.000 94.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 81.000 93.000 104.000 0 0
Driftsløsøre 266.000 308.000 390.000 593.000 750.000
Sum varige driftsmidler 348.000 401.000 494.000 593.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 76.000 163.000 28.000 272.000
Sum anleggsmidler 853.000 859.000 840.000 751.000 1.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.139.000 2.156.000 2.585.000 2.835.000 3.236.000
Andre fordringer 475.000 446.000 907.000 553.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 432.000 354.000 364.000 385.000 890.000
Sum omløpsmidler 3.049.000 2.960.000 3.858.000 3.772.000 4.550.000
Sum eiendeler 3.902.000 3.819.000 4.698.000 4.523.000 5.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.227.000 -817.000 -6.000 270.000 437.000
Sum egenkapital -1.077.000 -667.000 144.000 420.000 587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 182.000 598.000 33.000 0
Sum langsiktig gjeld 486.000 0 109.000 235.000 404.000
Leverandørgjeld 320.000 377.000 713.000 166.000 329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 234.000
Skyldig offentlige avgifter 1.501.000 1.337.000 1.900.000 1.801.000 2.152.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.672.000 2.591.000 1.233.000 1.868.000 1.461.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 4.486.000 4.445.000 3.869.000 4.675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.902.000 3.819.000 4.698.000 4.524.000 5.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.444.000 -1.526.000 -587.000 -97.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1 1.0
Soliditet -27.6 -17.5 3.1 9.3 10.4
Resultatgrad -2.6 1.3 -1.9 -0.9 4.8
Rentedekningsgrad -7.8 3.9 -3.5 19.2
Gjeldsgrad -4.6 -6.7 31.6 9.8 8.7
Total kapitalrentabilitet -11.6 6 -6.4 -3.8 17.9
Signatur
04.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex