Security Risk As
Juridisk navn:  Security Risk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østvollvegen 8B Østvollvegen 8B Fax:
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 923482601
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 590.000
Resultat: 130.000
Egenkapital: 122.000
Regnskap for  Security Risk As
Resultat 2019
Driftsinntekter 590.000
Driftskostnader -460.000
Driftsresultat 130.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 130.000
Skattekostnad -26.000
Årsresultat 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 483.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital 104.000
Sum egenkapital 122.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 590.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 590.000
Varekostnad 0
Lønninger -435.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000
Driftskostnader -460.000
Driftsresultat 130.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 326.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 157.000
Sum omløpsmidler 483.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital 104.000
Sum egenkapital 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 25.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 144.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 25.3
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3
Total kapitalrentabilitet 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex