Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Solution As
Juridisk navn:  Security Solution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sande Granbakken 1A Sande Granbakken 1A Fax:
3076 Sande I Vestfold 3076 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 923863753
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 50.000
Resultat: 50.000
Egenkapital: 70.000
Regnskap for  Security Solution As
Resultat 2019
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 50.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 50.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 50.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 40.000
Sum egenkapital 70.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 50.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 50.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 50.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 40.000
Sum egenkapital 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000
Likviditetsgrad 1 5
Likviditetsgrad 2 5
Soliditet 87.5
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 62.5
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex